Budjetin toteutumattomista tavoitteista

13.3.2013

ämä lista viime vuoden talousarvion toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista pitää ottaa tosissaan nyt kun kaupunginhallitus valmistelee ensi vuoden talousarvion raamia. Erityisen vakavaksi asian tekee se, että toteutumatta ovat jääneet myös monet lakisääteiset velvoitteet.

Esimerkiksi psykiatriaosastolla on ollut yli 6 kuukauden jonotusjaksoja. Tässä ei ole kyse vain kaupungin tavoitteen toteutumatta jäämisestä vaan laissa määriteltyjen normien rikkomisesta. Yhtenä syynä tähän on palvelujen alibudjetoiminen ja kaupungin omien palveluasumispaikkojen liian vähäinen määrä. Eikä tämä tapahdu ensikertaa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa alle puolet oppilaista valmistuu suunnitelmien mukaisesti kolmessa vuodessa ja opinnot keskeyttäneiden määrä kasvoi. Tässäkin on ongelma, joka toistuu vuosi toisena jälkeen ja näyttää vain pahenevan. Näitä ongelmia on lisännyt mm. opiskelijahuollon palvelujen riittämätön määrä ja monenlaiset tilaongelmat.

Kolmantena tästä toteutumattomien tavoitteiden listasta voi nostaa esille asuntotuotannon. Samaan aikaan kun asuntojonossa on kymmeniä tuhansia hakijoita, ei kaupungin omassa asuntotuotannossa saavutettu edes asetettua hyvin vaatimatonta noin 900 asunnon tavoitetta ja on jääty kauas asunto-ohjelman tavoitteista.

Jo nämä kolme esimerkki osoittavat, että Helsingillä ei ole varaa kaupunginjohtajan esittämään palvelujen määrärahojen, työpaikkojen, lähipalvelujen ja rakentamisen vähentämiseen. Tässä suhteessa odottaisin kaupunginhallituksessa istuvilta ryhmiltä selviä kannanottoja. Lopetetaanko alibudjetointi tai jatketaanko sitä?

Esimerkiksi ennen tätä kokousta valtuustoryhmille luovutettiin vetoomus lähiterveysasemien säilyttämiseksi. Me tiedämme julkisuudesta, mikä on apulaiskaupunginjohtaja Rädyn ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan kanta, että terveysasemia vähennetään rajulla kädellä 4 – 6 terveysasemaan. Samaan aikaan me emme tiedä mikä on useimpien valtuustoryhmien kanta tähän asiaan. Se, mitä myös tiedämme, on että sosiaali- ja terveysviraston johto on antanut kahdelle johtavalle virkamiehelle tehtäväksi tehdä elokuuhun mennessä esitys terveysasemien vähentämisestä. Siis vaiheessa, jossa valtuustoryhmistä suurin osa ei ole määritellyt kantaa, valmistelut etenevät jo.

Me emme pääse irti tämänkaltaisista synkistä listoista, joita tänäänkin on käsittelyssä, ellei valtuusto ryhdy johtamaan asioita siihen tapaan kuin vaaleissa on luvattu, että palvelut paranevat.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »