Budjetin toteutumattomista tavoitteista

12.3.2014

Budjetin toteutumattomista tavoitteista ja niiden sivuuttamisesta

Kaupungin budjetin sitovat tavoitteet ovat hyvin vaatimattomia. Esimerkiksi terveyspalveluissa monien tavoitteiden taso on vain se, että noudatetaan lakiin kirjattuja määräaikoja, eikä sekään aina toteudu.

Lasten päivähoidon ryhmäkokojen pienentämistä koskevan tavoitteen toteutumatta jäämistä perustellaan tässä kaupunginhallituksen esityksessä sillä, että tavoitetta ei ollut mahdollista toteuttaa varhaiskasvatusviraston budjetin puitteissa. Se olisi lisännyt menoja yli 2 miljoonaa euroa, kaupunginhallitus toteaa. Lopuksi tähän on vielä kirjattu, että ”tavoitetta toteutettiin vuoden 2013 aikana kustannusneutraalisti”! 

Näinkö varhaiskasvatusviraston johdossa ja kaupunginhallituksessa suhtaudutaan valtuuston päättämiin budjetin sitoviin tavoitteisiin silloin, kun ne edellyttävät jotain todellisia muutoksia? Tavoite on tylysti jätetty toteuttamatta, koska se olisi vaatinut rahaa. Näin siitä huolimatta, että valtuusto osoitti juuri tähän tarkoitukseen lisärahoitusta. Kaupunginhallitus tätä kutsuu tätä ”tavoitteen kustannusneutraaliksi toteuttamiseksi”. Haloo, Helsinki?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa huomiota herättää se, että samaan aikaan kun laitoshoidon paikkoja on vähennetty, ovat tavoitteet kotihoidon palveluja saavien osuuden lisäämisestä jääneet toteutumatta ja omaishoidon tukea saavien määrä on jopa vähentynyt.

Kaupungin asuntoa jonottavien noin 40 000 helsinkiläisen kannalta lohduttomia ovat tiedot siitä, että kaupungin oma asuntotuotanto jäi alle vaatimattomienkin tavoitteiden. Viime vuonna käynnistyi vain 333 uuden aravavuokra-asunnon rakentaminen. Asumisoikeus- ja hitas-asuntojen rakentamista ei alkanut yhteensä senkään vertaa. Kaupunginhallituksen mukaan osasyynä olivat epäonnistuneet urakkakilpailut ja liian korkeat urakkatarjoukset. – Eikö tästä pitäisi jo tehdä johtopäätökset, ja perustaa kaupungille oma rakennusliike?

Minusta valtuuston on syytä keskustella muutenkin roolistaan talousarvion tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen seuraamisessa. Pidän käsittämättömänä sitä, että kokoomus ja vihreät esittävät sosiaali- ja terveyspalvelujen päätösvallan siirtämistä pääosin pois Helsingiltä, HYKS- tai maakuntatasolle. Pidän käsittämättömänä sitä, että tällaisia linjauksia tehdään pienessä piirissä, valtuusto sivuuttaen ja vastoin valtuuston ja sote-lautakunnan asettamia tavoitteita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »