Budjettiesitys tyly Helsingille – helsinkiläisministerit pettivät taas

21.8.2010

Budjettiesitys tyly Helsingille – helsinkiläisministerit pettivät taas

Hallituksen budjettiriihen tulokset ovat helsinkiläisille surkeita, vaikka hallituksessa istuu suuri joukko täältä olevia ministereitä. Helsinkiläisministerit pettivät taas.
– Valtion osuus kuntien peruspalvelujen rahoituksesta supistuu, kun valtionosuuksien taso pidetään ennallaan vaikka kuntien vastuut ja menot kasvavat. Käytännössä hallitus painostaa näin kuntia leikkaamaan jo ennestäänkin riittämättömiä peruspalveluja.
– Hallituksen esittämä työllisyysmäärärahojen supistaminen pahentaa erityisesti nuorten työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä.
– Budjettiesityksen energiaveromalli rankaisee Helsingin bussiliikenteen vähäpäästöisiä maakaasubusseja ja maakaasun käyttöä Helsingin kaukolämmön tuotannossa, joka perustuu vähemmän polttoaineita kuluttavaan lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Samaan aikaan se suosii ilmastonmuutoksen kannalta erityisen haitallista turpeen polttoa. Hallitus leikkasi myös kehärahan rahoitusta.
– Verotuksessa porvarihallitus jatkaa rikkaiden ja suuryhtiöiden verohelpotusten linjalla, mutta kiristää pienituloisiin raskaimmin kohdistuvia välillisiä veroja. Helsingissä erityisen jyrkästi nousseiden asumiskustannusten alentamiseksi budjettiesitys ei lupaa mitään, päinvastoin se kasvattaa asumismenoja.

Helsinkiläisten ja muidenkin kuntien kannalta budjettiesitystä pitäisi korjata eduskuntakäsittelyssä niin, että ohjataan lisää rahaa kuntien palveluihin, työllisyyteen, perusturvaan, asumiskustannusten alentamiseen ja muun muassa joukkoliikenteen edistämiseen.
– Rahaa työllisyyttä, perusturvaa ja hyvinvointia parantaviin toimiin löytyy luopumalla hallituksen esittämästä asemenojen kasvattamisesta ensi vuonna 756 miljoonaan euroon, suuryhtiöiden kela-maksujen poistamisesta, suurituloisten verotaulukoiden keventämisestä, saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin ja nostamalla kuntien valtionosuuksia.

 

(Kuvassa keskustelu pääministerin kanssa energiaveroratkaisuista / Kuva: Toivo Koivisto)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »