Ehdotus Helsingin hallintosäännön palauttamisesta uuteen valmisteluun

16.11.2016

– 16.11.2016
Kaupunginhallituksen ehdotus uudeksi hallintosäännöksi keskittää entistä enemmän valtaa entistä pienempään piiriin. Kutakuinkin kaikki ne uhkakuvat, joita kesäkuussa uudesta johtamisjärjestelmästä ja hallintosäännöstä esitettiin, ovat toteutuneet. Sen sijaan ne toiveet, joita jotkut elättelivät virkamiesvallan rajoittamisesta ja jaostojen roolista lautakuntia korvaavina päätöseliminä, ovat jääneet juuri niin tyhjän päälle kuin silloin epäiltiin.

Hallintosääntöön liittyy monia ja monentasoisia ongelmia.

Tämä lisää johtavien virkamiesten, paitsi kansliapäällikön ja toimialajohtajien, myös pienempien yksiköiden johtavien virkamiesten valtaa.

Tämä lopettaa suurimman osan lautakunnista ja vähentää luottamushenkilöiden mahdollisuuksia ohjata toimintaa jättikokoisten toimialojen puitteissa.

Hallinnollis-taloudellinen ohjaus syrjäyttää yhä enemmän asiantuntemukseen, asukkaiden tarpeisiin ja toiminnan sisältöön perustuvan johtamisen.

Toiminnan ohjaamista ja demokratiaa ei ainakaan lisää se, että lopetetaan kaupunkisuunnittelulautakunta, asuntolautakunta, ympäristölautakunta, nuorisolautakunta, varhaiskasvatuslautakunta sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Muut kuin pari lakisääteistä jaostoa ovat lausuntoja antavia tai valitusten, lupahakemusten ja avustusten käsittelyä varten, vailla esimerkiksi budjettivaltaa.

Helsinki olisi voinut uuden kuntalain pohjalta toimia edelläkävijänä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien, lähidemokratian ja työpaikkademokratian kehittämisessä. Asukkaiden osallistumisesta on tässä 70 sivun asiakirjassa vain yksi sivu, vailla mitään uusia avauksia. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista ei ole sitäkään.

Työllistämistoimikunnan lopettaminen uhkaa alistaa kaupungin omat työllisyystoimet elinkeinopolitiikalle ja yritysten tukemiselle. Aikomus sijoittaa vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sote-viraston alaisuuteen kaventaa niiden roolia ja jättää auki, mikä niiden asema on, jos sote-palvelut siirtyvät pois kaupungin tehtävistä. Muun muassa Tietokeskusta ja Kaupunginarkistoa ei enää tässä esityksessä ole omina yksiköinä.

Kaiken kaikkiaan on hämmästyttävää, miten pormestarimalli ja kaupunginhallituksen ryhmille luvatut palkalliset luottamustoimet ovat sivuuttaneet asukasnäkökulman ja demokratian hallintosäännön valmistelussa. Voi sanoa, että halvalla menee, kun lautakuntajärjestelmän laaja alasajo on myyty kaupunginhallituksen ryhmille lupaamalla, että ne saavat kaikki jollain tavalla palkatun tai mukavaa palkkiota nauttivan hallituspaikan. Voi olla, että pormestarin paikkoja hamuavat huomaavat vaalien jälkeen todellisen esittelyvallan ja sisältöjen johtamisen keskittyneenkin johtaville virkamiehille.

Ehdotan, että valtuusto palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että turvataan lautakuntien riittävä määrä, selvitetään uudelleen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä selvitetään sote- ja maakuntahallinnon uudistuksen vaikutukset kaupungin hallintoon.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »