Ei kansalaisten tukea EU:n militarisoimiselle ja kytkemiselle Natoon

4.6.2004


Mielipidetiedustelujen perusteella hallituksella ei ole kansalaisten tukea Euroopan unionin perustuslakiin esitettyjen sotilaallisten artiklojen hyväksymiselle. Viimeksi torstaina julkaistun gallupin mukaan vain 23 prosenttia suomalaisista kannattaa EU:n kehittämistä sotilasliitoksi ja vain 12 prosenttia haluaa Suomen liittyvän Natoon (HS 3.6.04).

Euroopan unionille valmistellun perustuslain sotilaalliset artiklat ovat selvästi ristiriidassa kansalaisten enemmistön kannattaman sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa. Perustuslakiesityksen mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat keskinäisiin turvatakuisiin, EU:lle muodostetaan taistelujoukot ja pysyvät sotilaallisen toiminnan rakenteet, unioni on valmis sotilaallisiin operaatioihin ilman YK:n valtuutusta ja EU:n sotilaallista toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Naton kanssa.

Käytännössä perustuslain hyväksyminen tarkoittaa EU:n muuttamista sotilaalliseksi liitoksi ja myös Suomen kaltaisten liittoutumattomien maiden kytkemistä EU:n kautta entistä tiiviimmin Natoon. Tällä ei ole oikeastaan mitään tekemistä suomalaisten turvallisuuden kanssa, vaan kyse on varustautumisesta ajamaan EU:n imperialistisia tavoitteita sotilaallisella voimalla lähinnä kehitysmaissa. Näin Suomikin voisi joutua mukaan selkkauksiin, joissa on kyse esimerkiksi Lähi-idän öljystä ja suurvaltojen valtapolitiikasta. Tällaisiin sotiin osallistuminen vain lisäisi suomalaisten turvattomuutta muun muassa tuomalla terrorismin uhkat lähemmäs meitä. 

SKP haastaa kaikki puolueet ottamaan ennen EU-vaaleja selvästi kantaa Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden puolesta EU:n militarisoimista ja Natoon kytkemistä vastaan.
 
Hallituksen valmistelema rauhanturvalain muuttaminen niin, että suomalaisia joukkoja voitaisiin lähettää EU:n taistelutehtäviin ilman YK:n valtuutusta, on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan periaatteiden kanssa. Se tarkoittaa selvällä suomen kielellä sanottuna sitä, että hallitus valmistelee suomalaisten joukkojen lähettämistä laittomiin hyökkäyssotiin. 

Me kommunistit haluamme kehittää liittoutumattomuutta aktiivisena toimintana sodan vaaran vähentämiseksi. EU-maiden kommunististen ja eräiden muiden vasemmistopuolueiden yhteisessä EU-vaalijulistuksessa esitämme uutta Ety-järjestöä laajempaa turvallisuusjärjestelmää, joka muodostettaisiin yhteistyössä Välimeren maiden ja Itä-Euroopan maiden kanssa. Liittoutumattomana maana ja Helsingin ETYK.n isäntämaana Suomi voisi olla aloitteellinen tällaisen laajemman turvallisuusjärjestelmän muodostamiseksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »