Ei lisää yritystukea yksityisille päiväkotifirmoille

20.10.2010


Kun yksityisten päiväkotien käynnistämisen tukemisesta päätettiin vuosi sitten täällä valtuustossa, vastustin sitä. Pidin vääränä sitä, että kaupunki alkaa jakaa elinkeinotukea yksityisten päiväkotien perustamiseen samaan aikaan kun kaupungin omien päiväkotien määrärahoja alibudjetoidaan ja karsitaan.

Nyt kaupunginhallitus esittää tämän tuen korottamista, koska alalle ei ole syntynyt odotetulla tavalla yrityksiä ja koska yrittäjät haluavat suurempaa tukea. Samaan aikaan kaupungin päiväkodeissa on noin 900 lasta enemmän kuin tämän vuoden budjettia tehtäessä arvioitiin. Budjettiesityksen mukaan kaupungin päiväkotien alibudjetointi jatkuu myös ensi vuonna, sillä rahaa on tulossa lisää vain 600 uudelle päiväkotipaikalle.

Yksityisen päivähoidon suosimista kaupungin oman toiminnan kustannuksella kuvaa sekin, että tässä ehdotuksessa käynnistämistuen nostamiseksi 30 000 euroon ei ole asetettu mitään ylärajaa kaupungin varoista myönnettävien tukien kokonaismäärälle. Tässä esityksessä näkyy myös se, miten kaupungin johdossa on kahdenlaiset normit: omilta palveluilta vaaditaan tiukkaa menokuria eikä päiväkotien resursseja lisätä, vaikka paikkoja tiedetään olevan liian vähän – sen sijaan kun yksityiset firmat haluavat lisää tukea, muutetaan aiempaa päätöstä nopeasti kesken vuoden.

Ehdotan, että valtuusto hylkää ehdotuksen käynnistämistuen korottamisesta.

(Kaupunginhallituksen esittämä yritystuki hyväksyttiin äänin 75 – 3, tyhjää 5.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »