Ei sopimuksia Veolian kanssa niin kauan kun se toimii Israelin miehittämillä alueilla

29.1.2014

HSL kilpailuttaa säännöllisesti bussilinjoja. Liikenneyritys Veolia on osallistunut kilpailuun ja ajaa lukuisia linjoja muun muassa Helsingin alueella.

Veolia Transport Finland on osa samaa kansainvälistä monialakonsernia Veolia Environnement.  Tähän konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat myös Israelin laittomasti miehittämillä palestiinalaisalueilla. Veolia-yhtiöt ovat olleet mukana raideyhteyksien rakentamisessa Israelista sen miehittämän Itä-Jerusalemin siirtokuntiin. Veolia omistaa ja hallinnoi kaatopaikkaa miehitetyllä Länsirannalla. Se operoi siirtokunnista jätettä keräävää laitosta. Veolian omistama Connex liikennöi viime heinäkuun lopulle asti bussilinjoja palestiinalaisilta kokonaan kielletyllä tiellä 443.

Yhdistyneet Kansakunnat on tuominnut Israelin siirtokunnat miehitetyillä palestiinalaisalueilla laittomiksi. YK:n Ihmisoikeusneuvosto on edellyttänyt valtioiden lisäksi myös yksityiset yritykset  pidättäytymään toiminnasta näillä alueilla. Miehitettyjen palestiinalaisalueiden ihmisoikeuksien erikoisraportoija Richard Falkin raportissa YK:n yleiskokoukselle esitettiin Veolia esimerkkinä yhtiöistä, joiden toiminta tukee Israelin harjoittamaa ihmisoikeuslakeja rikkovaa politiikkaa. Raportin mukaan tällaisia yhtiöitä on syytä boikotoida, kunnes ne muuttavat toimintansa kansainvälisen oikeuden ja sopimusten mukaiseksi.

Euroopan unionin direktiivin 2004/18/EY ja julkisia hankintoja koskevan Suomen lain mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea toimija, joka on syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomaiset voivat näyttää toteen.  Osallisuus kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin on tällainen vakava virhe. Tästä syystä useat kaupungit monissa maissa ovat jättäneet uusimatta tai tekemättä sopimuksia Veolian kanssa. Näin on tapahtunut muun muassa Lontoossa ja Tukholmassa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että Helsingin kaupunki ja sen edustajat HSL-kuntayhtymässä toimivat niin, että Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa ei tehdä eikä uusita sopimuksia. Samalla esitämme, että HSL-kuntayhtymän osalta selvitetään mahdollisuuksia purkaa voimassa olevat sopimukset.

Yrjö Hakanen
Dan Koivulaakso
Anna Vuorjoki
Thomas Wallgren
Outi Alanko-Kahiluoto
Sami Muttilainen
Sirpa Puhakka
Veronika Honkasalo
Leo Stranius
Pilvi Torsti
Petra Malin
Otso Kivekäs
Silvia Modig

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »