Epätyypillisten työsuhteiden ja vuokratyövoiman käytöstä HOK-Elannossa

14.12.2004

Epätyypillisten työsuhteiden ja vuokratyövoiman käytöstä

Liikealan työntekijöistä yhä useampi on osa-aikaisessa tai muuten epätyypillisessä työsuhteessa. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan myös osuusliikkeiden työntekijöistä suurin osa on epätyypillisissä työsuhteissa.

Selvitysten mukaan suuri osa osa-aikaisista työntekijöistä haluaisi mieluiten kokopäivätyötä. Joillekin osa-aikatyö on henkilökohtaisesti sopiva järjestely, mutta monille osa-aikaisuus merkitsee toimeentulovaikeuksia. Osa-aikaisten ja muiden epätyypillisten työsuhteiden suuri osuus aiheuttaa monasti myös ongelmia työyhteisön töiden jakautumisessa ja asiakaspalvelussa.

Työsopimuslaissa lähdetään siitä, että työnantaja tarjoaa osa-aikaisille lisätunteja ennen uuden henkilöstön palkkaamista. Lisäksi työehtosopimuksiin liittyy keskusjärjestöjen suositus siitä, että vältetään epätarkoituksenmukaisen lyhyiden työpäivien teettämistä.

Edellä olevan perusteella esitämme, että edustajistolle:

– tehdään selvitys osa-aikaisten ja muiden epätyypillisessä työsuhteessa olevien määrän ja työaikojen kehityksestä HOK-Elannon eri toimialoilla

– selvitetään vuokratyövoiman käytön laajuus ja perusteet HOK-Elannossa

– selvitetään toimenpiteet, joilla voidaan lisätä kokoaikaisten työsuhteiden osuutta ja tarjota nyt osa-aikatyössä oleville lisää mahdollisuuksia siirtyä kokoaikatyöhön.

Yrjö Hakanen, Marjo Kinnunen, Margit Aaltonen, Pekka Saarnio, Sari Näre, Outi Ojala, Jaakko Laakso, Arja Alho, Hannele Autio, Anne Karjalainen, Elli Aatela, Anneli Koskinen, Anja Perttula, Anna-Kaarina Leppälä, Maj-Len Remahl, Antti Kaikkonen, Kari Uotila, Tea Viksted-Nyman

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »