Eriävä mielipide HKL:n lippujen hintojen korottamiseen

14.11.2007

Helsingin kaupungin keskeisiä tavoitteita on joukkoliikenteen käytön edistäminen. Käytännössä joukkoliikenteen käyttäjien osuus ja määrä on kuitenkin jo useamman vuoden ajan vähentynyt. Tämän kehityksen suunnan kääntäminen edellyttää näkyviä ja johdonmukaisia toimia, joilla tuetaan ja edistetään joukkoliikenteen käyttöä.

Joukkoliikenteen lippujen hintojen korottaminen on ristiriidassa joukkoliikenteen suosimista ja muun muassa ilmastopäästöjen vähentämistä koskevien kaupungin ohjelmien ja tavoitteiden kanssa. Se ei vastaa myöskään valtuuston enemmistön tänä syksynä hyväksymää pontta, jonka mukaan tavoitteena tulee olla asteittainen siirtyminen kohti maksutonta joukkoliikennettä.

Esitin luopumista hintojen korottamisesta ja eräiden lippulajien hinnan alentamista. Tämä olisi myös kokonaistaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti perusteltua, kun otetaan huomioon yhtäältä kaupungin talouden ylijäämäisyys ja toisaalta yksityisautoilun lisääntymisen aiheuttamat haitat ja kustannukset.

Edellä olevan perusteella jätän eriävän mielipiteen päätökseen Helsingin sisäisten tariffien tarkistamisesta eli useiden lippulajien hintojen nostamisesta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »