Esipuhe Marxin Pääoman 2.osan uuteen suomenkieliseen laitokseen

25.4.2014

Moderni porvarillinen yhteiskunta tuotanto-, vaihto- ja omistussuhteineen on kuin taikurimestari, joka ei enää kykene hallitsemaan esiin manaamiaan maanalaisia mahteja. Näin kuvasivat Karl Marx ja Friedrich Engels kapitalismin kehitystä Kommunistisen puolueen manifestissa. Jouduttuaan pian tämän jälkeen muuttamaan poliittisena pakolaisena perheineen Lontooseen, Marx ryhtyi valmistelemaan teosta, jonka tavoitteeksi hän asetti ”nyky-yhteiskunnan taloudellinen liikelain löytämisen”. Tämä kirja – Pääoma – mullisti perinteisen taloustieteen käsitykset ja selvitti työn ja pääoman suhteen, joka on avain koko yhteiskuntajärjestelmän ymmärtämiseen.

Marx tarkastelee Pääoman ensimmäisessä osassa kapitalistista tuotantoprosessia. Työvoima luo arvoa ja lisäarvoa, jonka kapitalistit anastavat haltuunsa. Pääoman toisessa osassa Marx käsittelee pääoman muodonmuutoksia, rahapääoman, tuotantopääoman ja tavarapääoman kehäkiertoa sekä koko yhteiskunnallisen pääoman uusintamista ja kiertokulkua. Tässä kiertokulussa tuotettu tavara ja siihen sisältyvä lisäarvo realisoidaan ja pääomat kasautuvat harvoihin käsiin. Pääoman kolmannessa osassa Marx paneutuu kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessiin.

Marx ei ehtinyt saada pääteostaan valmiiksi. Pääoman toisen ja kolmannen osan kokosi ja toimitti yhtenäiseen muotoon Marxin työtoveri Friedrich Engels. Toinen osa julkaistiin ensi kerran vuonna 1885. Työn vaikeutta kuvaa se, että kun ensimmäisen osa ilmestyi 1867, niin kolmas valmistui vasta 1894.

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto päätti vuonna 1908 ottaa Pääoman ensimmäisen osan suomentamisohjelmaan valtion kustannuksella. Päätös syntyi sosialidemokraattien vasemmistosuuntaukseen ja myös konkreettisen sosiaalitutkimuksen uranuurtajiin Suomessa lukeutuneen Edvard Gyllingin aloitteesta. Kansallinen ja työväenliikkeen nousu löivät silloin kättä maailmankirjallisuuden saamiseksi suomen kielelle.

Pääoman toisen osan suomensi Mauri Ryömä. Hän aloitti käännöstyön sotavuosina vankilassa, jonne joutui vasemmistolaisen ja sodanvastaisen toimintansa takia. Ryömä viimeisteli käännöksen sodan jälkeen, jolloin hän toimi Suomen kommunistisen puolueen johdon jäsenenä, SKDL:n kansanedustajana ja Työkansan Sanomien päätoimittajana. Arkistotietojen perusteella voi päätellä, Ryömä tunsi O.W.Louhivuoren tekemän Pääoman ensimmäisen osan suomennoksen lisäksi siitä Leningradissa 1933 julkaistun Väinö Kankaan tarkistaman laitoksen, joka sekin oli syntynyt Gyllingin aloitteesta.

Kansankulttuuri Oy julkaisi Pääoman toisen osan vuonna 1950. Suomennosta tarkistettiin Kustannusliike Progressin 1974 julkaisemassa painoksessa vastaamaan Marxin ja Engelsin koottujen teosten toista saksankielistä laitosta (Marx – Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1963).

Nyt julkaistavassa uudessa laitoksessa on Pääoman alaotsikko muutettu muotoon ”Poliittisen taloustieteen arvostelua”, mikä vastaa Marxin teoksen alkuperäistä alaotsikkoa. Lisäksi on korjattu painovirheet. Kirjan suuritöisestä oikoluvusta kuuluvat kiitokset valtiotieteen tohtori Seppo Ruotsalaiselle.

Kirjan tekstissä ja lainauksissa kaarisulkeissa olevat merkinnät ovat Marxin ja aaltosulkeissa olevat Engelsin. Heidän tekemänsä alaviitteet on merkitty numeroilla. Saksankielisten laitosten toimittajien alaviitteet on merkitty tähdillä. Muutamat vaikeasti suomennettavat sanat ja termit on merkitty käännöksen perään alkukielellä hakasulkeisiin. Kirjan lopusta löytyvät lisäksi selitykset sekä nimi-, kirjallisuus- ja asiahakemistot. Sivujen numerointi on säilytetty samana kuin 1970-luvun painoksissa.

Tämä Pääoman toinen osa on jatkoa Kustannusyhtiö TA-Tiedon syksyllä 2013 julkaisemalle ensimmäiselle osalle. Tulossa on myös kolmannen osan uusi painos.

Tänäänkin pätee sama, minkä Mauri Ryömä totesi esitelmässään Helsingin yliopistolla Pääoman toisen osan ensimmäisen suomenkielisen laitoksen ilmestymisen johdosta: ”Marxin Pääoma ei kaipaa vanhentumattomuutensa todistelemista. Jokainen päivä osoittaa, että se on elävää maailmanhistoriaa.”

(Karl Marxin Pääoman 2.osa ilmestyi toukokuuss 2014 Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy:n julkaisemana. Kirjan kansi Hannu Lindholm.)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »