Esitykset valtuuston strategiaseminaarissa

1.2.2013

SKP ja Helsinki-listojen esitys valtuuston strategiaseminaarissa

Valtuuston strategiaohjelman tekemisen lähtökohtia

– Asukkaiden tarpeet, hyvinvointi ja perusoikeudet  toiminnan kehittämisen lähtökohtana.
– Demokratia: asukkaiden, henkilöstön ja valtuutettujen osallistuminen ja yhteistyö
– Ei vain sopeutua vaan vaikuttaa olosuhteisiin: laman, työttömyyden ja eriarvoistumisen torjumiseen, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, valtion kunnille ohjaaman rahoituksen lisäämiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Lisäyksiä strategian painopisteisiin

– Lähipalvelujen turvaaminen ja alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen.
– Työttömyyden, köyhyyden ja syrjäyttämisen ehkäiseminen selvästi omaksi painopisteeksi.
– Asumisen hinta alemmas: ara-vuokra-asuntojen osuus 50 %:iin uustuotannosta, kaupungille oma rakennusliike, tonttivuokrien korotusten kohtuullistaminen
– Henkilöstön riittävyyden, hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.

Konkreettisia ehdotuksia

– Vanhuspalveluohjelma valtuuston päätettäväksi, lisää sekä kotihoitoa että laitospaikkoja (palveluasuntoja).
– Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valtuuston päätettäväksi (ei vain osana budjettia).
– Terveysasemia ei pidä vähentää (vrt. pienillä asemilla nyt paras tyytyväisyys, palvelujen peitto, tehokkuus).
– Koulujen vähentämisen sijasta niiden monitoimikäytön lisääminen (lasten ja nuorten määrä kasvaa).
– Nuorisotoimi ei ole vain ongelmien korjaamista. Työ- ja opiskelupaikkoja nuorten yhteiskuntatakuulle.
– HelEnin päästöjen vähentäminen vähintään 30 % v. 2020
– Rasismin vastainen toiminta.

Talouden turvaaminen

– Budjetin tulopuolelle otettava myös sieltä nyt puuttuvat liikelaitosten tuotot. Vaikutettava valtioon: ei uusia leikkauksia kuntien rahoitukseen.
– Lopetettava peruspalvelujen alibudjetointi, turvattava riittävät tilat ja henkilöstö kasvaviin tarpeisiin. Esim. Keskustakirjasto ei saa vähentää / heikentää lähikirjastoja.
– Kaupunki tehnyt 10 vuotta ylijäämää 150-300 milj/v, saatavia on enemmän kuin velkoja, tase on vahva. Eli ei pakkoa leikata.
– Ei yhtiöittämisiä: HelEn, Satama, Palmia, HKL yleistä etua palvelevina kunnallisina liikelaitoksia.
– Helsingin Energian investoinnit pitkäaikaisin lainoin.
– Kiinteistöomaisuuden lisääntyvä myynti lyhytnäköistä.

Lisää demokratiaa

– Demokratiahankeen jatko: Alueellisen osallistumisen kokeiluille todellista merkitystä,  palveluverkkojen arviointi, osallistuva budjetointi
– Palautettava valtuustolle valtaa: esim.  joukkoliikenteen ratkaisut (HLJ 2015, runko- ym linjasto, lippujen hinnat, VR-lähiliikenteen kilpailutus ym), ei valtuuksia Kh:lle ”salkutuksessa”.
– Lopetetaan haihattelu Suur-Helsingistä ja tunnustetaan tosiasiat: tarvitaan vaaleilla valittava metropolivaltuusto, kaupunginvaltuusto, kaupunginosavaltuustot ja osallistuvaa demokratiaa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »