Etyj moittii syrjintää Suomen vaaleissa

10.8.2011

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vaalitarkkailijat arvostelevat eduskunnan ulkopuolisten puolueiden syrjintää Suomen vaaleissa. Etyj lähetti keväällä ensi kertaa Suomeen vaalitarkkailijat. Heidän raporttinsa valmistui heinäkuun lopulla http://www.osce.org/odihr/81121.

Vaalitarkkailijoiden yleisarvio Suomen vaalilainsäädännöstä ja vaalijärjestelyistä on positiivinen. He arvostelevat kuitenkin ehdotusta kolmen prosentin äänikynnyksestä, puoluetuen rajoittamista vain eduskuntapuolueille ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden heikkoa pääsyä esille mediassa.

Uudistuksia puoluetukeen?

Raportissa kritisoidaan sitä, että eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saa valtion budjetista mitään tukea samaan aikaan kun eduskuntapuolueita rahoitetaan budjetista huomattavilla summilla. Tarkkailijat suosittelevat, että valtion tukea jaettaisiin myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille – esimerkiksi niille, joilla on edustus kunnanvaltuustoissa.

Raportissa kiinnitetään huomiota myös siihen, että vaalikampanjoiden rahoitukselle ei ole asetettu Suomessa mitään ylärajoja.

YLE ja äänikynnys

Vaaleja edeltävän julkisuuden osalta vaalitarkkailijat arvostelevat eduskunnan ulkopuolisten puolueiden vähäistä pääsyä esille mediassa.

Raportissa esitetään, että Yleisradion tulee parantaa pienten ja uusien puolueiden julkisuuteen pääsyä ja antaa kaikille puolueille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia esitellä näkemyksiään. Tämä vastaisi Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja edistäisi demokratiaa.

Vaalilainsäädännön osalta raportissa esitetään, että edellisessä eduskunnassa ollut esitys kolmen prosentin äänikynnyksestä on syytä arvioida uudelleen. Tarkkailijoiden mukaan se vaikeuttaisi uusien puolueiden, alueellisesti suosittujen puolueiden ja sitoutumattomien ehdokkaiden pääsyä eduskuntaan.

Raportissa esitetään harkittavaksi myös muutosta puoluelain vaatimukseen rekisteröidä uudelleen puolueet, jotka eivät kahden eduskuntavaalin tuloksena saa paikkoja eduskuntaan.

Hallitukselta odotetaan toimia

Raportissa esitetty kritiikki ja suositukset ovat hyvin samansuuntaisia kuin SKP:n ja eräiden muiden puolueiden taholta on jo aiemmin esitetty ja mitä esitimme keväällä vaalitarkkailijoille.

Uuden hallituksen ohjelmassa on sittemmin luovuttu äänikynnyksestä ja sovittu sen sijaan vaalipiirijaon muutosten valmistelusta. Tähän valmisteluun on nyt syytä ottaa myös eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin kohdistuvan syrjinnän lopettaminen puoluerahoituksessa ja Yleisradiossa.

Ety-järjestön raportin huoli demokratian ja vaihtoehtojen kaventumisesta antaa omalla tavallaan lisää pontta myös käynnissä olevalle SKP:n kannattajakorttien keräykselle, jolla puolueemme palautetaan takaisin puoluerekisteriin.

Linja, jolla Suomenkin hallitus on yksimielisesti maksattamassa eurokriisin laskuja ajamalla julkisten palvelujen leikkaamista, työehtojen heikentämistä ja yksityistämistä, osoittaa että tarvitaan SKP:n tuoma radikaali vasemmistolainen vaihtoehto.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »