EU:n perustuslaki alistettava kansanäänestykseen

10.3.2003

 

Suomen EU-politiikan määrittelyssä on vakava demokratiavaje. Vaikka suurin osa kansalaisista kokee EU:lle siirtyneen jo nyt liikaa valtaa, on eduskunta hyväksynyt EU:n perustuslain valmisteluissa yksimielisesti sen, että unionin toimivaltaa laajennetaan ja että EU:ssa siirrytään yhä laajemmin enemmistöpäätöksentekoon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöten.

Enemmistö suomalaisista haluaa maamme pysyvän sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta eduskunta ei ole edellyttänyt sotilaallisen liittoutumattomuuden kirjaamista EU:n perustuslain valmistelussa. EU:n muodosteilla oleville nopean toiminnan joukkojen ja euroarmeijan toiminnalle ei ole edellytetty YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia.

EU:n perustuslakia valmistelevan konventin työ osoittaa, että EU:sta ollaan tekemässä liittovaltio, jolle muodostetaan sotilaalliset iskujoukot yhteistyössä Naton kanssa. Näin Suomea viedään EU:n kautta myös sotilasliittoon, vaikka kansalaiset eivät ole antaneet siihen mitään valtakirjaa hallitukselle ja eduskunnalle.

EU:n perustuslailla ollaan määrittelemässä myös kansalaisten perusoikeudet. EU:n liittovaltiosuuntaus murentaa hyvinvointivaltion rakentamisen mahdollisuuksia. Ehdotusten mukaan EU voi saada oikeuden päättää enemmistöllä siitä, mitkä julkiset palvelut voidaan alistaa palvelujen vapaakauppaa koskevalle Maailmankauppajärjestön GATS-sopimukselle.

Äänestäjillä on oikeus odottaa puolueilta ennen vaaleja selkeitä kannanottoja EU:n perustuslakiin, euroarmeijaan ja GATS-neuvotteluihin.

Suomen kommunistinen puolue vaatii EU:n perustuslaista kansanäänestystä, jossa kansalaiset voivat päättää myös irtaantua ylikansallisesta liittovaltiosta ja velvoittaa eduskunnan neuvottelemaan uudenlaiset yhteistyösuhteet EU:n kanssa. Vaadimme GATS-neuvottelujen pysäyttämistä ja kaikkien WTO:n uuden neuvottelukierroksen asiakirjojen julkisuutta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »