Garden Helsingin oudot tonttikuviot

12.9.2019

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen Garden Helsinki kiinteistöhankkeen tontin luovutusperiaatteet ja eräitä muita kiinteistöpuolen asioita. Asialistan lyhyys kuvaa valtuuston vähäistä roolia kaupungin johtamisessa.

Valtuuston kyselytunnilla keskusteltiin HSL:n lippujen hintojen korotuspaineista, toisen asteen maksuttoman oppimateriaalin pilottiprojektista ja puhdistamattomista lumista. Kyselytunnilla ei tehdä päätöksiä.

Garden Helsinki

Nordenskiöldinkadun jäähallin luokse valmistellulle Garden Helsinki -hankkeelle hyväksyttiin kiistanalaiset tontin luovutusperiaatteet. Niissä Projekti GH -yhtiölle varattiin alue, jolle se aikoo YIT:n kanssa rakentaa massiivisen asunto-, liike-, toimisto-, hotelli-, tapahtuma-, urheilu- ja pysäköintikompleksin. Hanke nakertaa Keskuspuistoa ja rikkoo Olympiastadionin alueen kansallismaisemaa. Kaiken lisäksi projektiyhtiö saa ilman kilpailutusta oikeuden hankkia tuhansia kerrosneliöitä rakennusoikeutta Helsingin arvokkaimmilta ranta-alueilta.

Päätökseen sisältyy tonttien pääosan osto-oikeus, jota ja koko päätöksen tekemistä jo ennen asemakaavaa perusteltiin sijoittajien ja projektiyhtiön tarpeilla.

Vasemmistoliitto esitti asian palauttamista niin, että se tuodaan käsittelyyn vasta kun hankkeen asemakaava mahdollisesti hyväksytään. On poikkeuksellista, että tonttien vuokrauksen ja myynnin perusteet päätetään ennen kuin valtuusto on hyväksynyt alueelle asemakaavaa. Erikoista on sekin, että arviot tonttien myyntihintojen perusteista on julistettu salassa pidettäviksi, vaikka kyse on kaupunkilaisten yhteisestä omaisuudesta.

Valtuusto hyväksyi kuitenkin tonttien luovutusperiaatteet ja hylkäsi palautusesityksen äänin 70 – 14. Palautuksen kannalla olivat VAS:n lisäksi vain kolme demaria (Arajärvi, Wallgren ja Vepsä) sekä feministisen puolueen ja piraattien edustajat.

Valtuusto päätti lisäksi Etu-Töölön lukion perusparannuksesta, Roihuvuoren ala-asteen ja päiväkoti Vaapukan uudisrakennushankkeista sekä eräiden tonttien vuorausperiaatteita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »