Gunillankallion säästäminen rakentamiselta

5.5.2010

Tähän kaavaehdotukseen on esitetty paljon kritiikkiä. Pidän perusteltuna niissä esitettyä lähtökohtaa siitä, että rakentaminen Kruunuvuorenrannan alueella olisi pitänyt rajoittaa entisen öljysataman alueelle.

Rajoittamalla rakennettavaa aluetta tässäkin kaavassa voitaisiin säästää hienoja luontoalueita virkistyskäyttöön. Gunillankallio pitäisi jättää rakentamatta.

Meillä on Kruunuvuorenrannan kaavoituksesta jo kokemusta siitä, mihin johtaa ylimielinen suhtautuminen asukkaiden mielipiteisiin. Se ei suinkaan nopeuta kaavoitusta.

Helsingissä ei ole pulaa tonteista. Ongelma on sen sijaan se, että kaavoitetaan liian tehokkaasti sellaisiakin alueita, joiden arvo liittyy nimenomaan arvokkaaseen luontoon.

Kannatan kaavan palauttamista uuteen valmisteluun.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »