Haagassa ei pidä rakentaa puistoon

13.2.2008

  

Tämän asemakaavan muutosesityksen valmistelussa on
asukkaiden mielipiteet sivuutettu lähinnä sillä perusteella, että alueelle ja
Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja. Alun perin hanke lähti liikkeelle pyrkimyksestä
saada puretun päiväkodin tontin käyttötarkoitukseen muutos, jolla sitä voisi
käyttää asunto-, toimisto- ja sosiaaliseen toimintaan. Nyt hanke on kääntynyt
laajemmaksi asuntorakentamiseksi, jolla nakerretaan taas osa kaupungin
viheralueista.

Asukkaiden kuulemisen perusteella olisi voitu valmistella
vähän suppeampi muutos. Näin olisi voitu rakentaa lisää asuntoja, mutta säästää
koskemattomana Ida Aalbergin puisto ja siihen kuuluva viherkäytävä. 

Valtuusto käsittelee seuraavassa asialistan kohdassa Teuvo
Pakkalan tien itäpuolelle Haagaan tulevaa asunto- ja toimistorakentamista. Kun
Helsingissä on lisäksi tulossa rakennettavaksi poikkeuksellisen paljon muitakin
tontteja, ei ole mitään syytä pilata Haagan kaltaisen, hyvin suunnitellun
alueen luonnonläheistä luonnetta.

Edellä esitetyn perusteella esitän, että valtuusto päättää
palauttaa Haagan alueiden asemakaavan muutosesityksen uudelleen
valmisteltavaksi niin, että Ida Aalbergin puistoon ja siihen liittyvän
viherkäytävän alueelle ei kaavoiteta lisää rakentamista.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »