Haaste valtuustoryhmille Helsinki-lisästä

19.10.2008
 

SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä tukee Helsingin
kaupungin kaikkia henkilöstöryhmiä edustavan järjestöneuvottelukunnan esitystä
erillisen 20 miljoonan euron määrärahan varaamisesta kaupungin talousarvioon
työntekijöiden palkkojen korottamiseksi. Olemme jättäneet jo keväällä
edellisten vuosien tapaan talousarvioaloitteen, jossa esitän 35 miljoonan euron
lisäämistä ensi vuodesta alkaen talousarvioon palkkojen jälkeenjääneisyyden
korjaamiseksi ns. Helsinki-lisällä.

 

SKP:n ja asukaslistan ryhmä haastaa myös muut valtuustoryhmät
vastaamaan julkisesti Järjestöneuvottelukunnan esitykseen palkkojen
korottamisesta ensi vuoden budjetissa.

 

Kaupungin työntekijöiden palkkataso on jäänyt jälkeen
asumisen ja muiden elinkustannusten noususta, joka on pääkaupungissa muuta
maata nopeampaa. Palkat ovat jääneet jälkeen myös yksityisen puolesta ja
monissa tapauksissa myös naapurikuntien palkkojen kehityksestä. Tästä syystä
kaupungin on vaikea saada moniin tehtäviin työtekijöitä.

 

Palkkauksen jälkeenjääneisyyden korjaamisen tarvetta
korostaa se, että kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään kun suuret
ikäluokat jäävät lähivuosina eläkkeelle. Tämä voi johtaa julkisten palvelujen
rapautumiseen, ellei kaupungin työntekijöiden palkkatasoa nosteta.

 

Palkkojen korottaminen on myös tasa-arvokysymys. Suurin osa
kaupungin työntekijöistä on naisia. Kaupungin tasa-arvotavoitteet jäävät
palkkauksen osalta tyhjän päälle, ellei niiden toteuttamiseksi osoiteta myös
lisää rahaa palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen.

 

Rahasta kaupungin työntekijöiden palkkojen nostaminen ei ole
kiinni. Kaupunki liikelaitoksineen teki esimerkiksi viime vuonna voittoa 363
miljoonaa euroa (tulos ennen ylimääräisiä varauksia ja rahastointeja). Jopa
varsinaisesta palvelutoiminnasta ilman liikelaitoksia kertyi ylijäämää.
Työntekijöiden on jo korkea aika saada kunnollinen korvaus tekemästään työstä. Henkilöstön saatavuus ja toimeentulo on myös palveluja tarvitsevien asukkaiden etu.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »