Hakaniemen halli ja Stansvik valtuustossa

15.3.2018

Valtuuston hiljaiselo jatkui eilisessä kokouksessa. Ainoat isommat asiat olivat Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hinnan nousu ja Kruunuvuorenrannan rakentamiseen liittyvä Stansvikin asemakaavan muutos.

Kokouksen alussa valtuusto siunasi eräiden viime vuoden budjetin sitovien tavoitteiden toteutumatta jäämisen. Tässä yhteydessä tuli esille mm. rakennusliikkeiden haluttomuus rakentaa kohtuuhintaista ara-tuotantoa. Toteutumatta jäi myös joukkoliikenteen osuuden lisääminen poikittaisessa liikenteessä, jossa joukkoliikenteen osuus päinvastoin aleni 2 prosenttiyksikköä ja oli vain 21 %.

Hakaniemen halli

Hakaniemen hallin peruskorjauksen kustannusarviota nostettiin 4 miljoonalla eurolla ja se on nyt 19 miljoonaa. Lisäpaalutuksen ohella kustannuksia nostaa varautuminen Hakaniemen torin alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Valtuusto hyväksyi ponnen, jossa halutaan selvittää historiallisten rakennusten korjausrahastoa, jolla voitaisiin lieventää korjausten vaikutuksia tilavuokriin. Hallin korjauksen vaikutus vuokriin ratkeaa myöhemmin ja siitä uhkaa tulla iso ongelma.

Stansvik

Laajasalon Kruunuvuorenrantaan hyväksyttiin kaksi asemakaavanmuutosta. Toinen koski Kaivoskallion huviloita ja toinen Stansvikinkallion aluetta, jolla on suojeltavia luontoarvoja ja Uusikylän kesämaja-alue. Valtuusto hylkäsi Mai Kivelän (vas) luonnonsuojelullisin perustein tekemän palautusesityksen äänin 67 – 15. Vihreät yrittivät viherpestä ponnella tukeaan luonnonsuojelua vaarantavalle rakentamiselle.

Valtuusto päätti myös Malmin Latokartanontien asemakaavamuutoksesta.

Sote-kokous tulossa

Valtuustolla tulee 4.huhtikuuta ylimääräinen kokous, se ottaa kantaa valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Valmisteilla on ilmeisen kriittinen kannanotto. Tarvetta kritiikkiin onkin, vaikka se Helsingissä onkin osin  jälkijättöistä – olivathan eduskuntapuolueiden edustajat täälläkin aiemmin valmiita siirtämään sote-palvelut maakuntiin, jopa vain viidelle sote-alueelle ja laajentamaan kilpailutusta. Samalla Helsingissä ajetaan nyt kaksilla raiteilla, kun kaupunki on yhtä aikaa keskittämässä sote-palveluja jättikeskuksiin ja käynnistämässä maamme laajinta valinnanvapauskokeilua.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »