Hallitus vähättelee EU:n perustuslain tuomia muutoksia väistääkseen kansanäänestystä

9.6.2004

 

Pääministeri Matti Vanhasen lupaus keskustella eduskuntapuolueiden kanssa Euroopan unionin perustuslain hyväksymisen tavasta vain yritys hiljentää EU-vaalien alla voimistuneita vaatimuksia perustuslakia koskevan kansanäänestyksen järjestämisestä myös Suomessa.
 
Pääministeri ja hallituspuolueet vähättelevät EU:n perustuslain tuomia olennaisia muutoksia EU-jäsenyyden ehtoihin ja EU:n toimivallan laajentamista voidakseen välttää kansanäänestyksen, jossa kansalaisten enemmistö saattaisi hyvinkin hylätä EU:n perustuslakiesityksen.

On äänestäjien harhaanjohtamista kun hallitus esiintyy nyt EU-vaalien alla ikään kuin perustuslakiesityksen sisältö ei olisi jo lähes kaikilta osin selvillä, vaikka hallitus on valmis sopimaan perustuslaista viimeistä pilkkua myöten heti vaalien jälkeen ensi viikolla pidettävässä huippukokouksessa.
 
Kansalaisten EU-kriittisyyden pelossa pääministeri Vanhanen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja välttelevät sen tosiasian kertomista, että hallitusten välisessä konferenssissa on jo sovittu monista olennaisista muutoksista EU:n nykyisiin perussopimuksiin. Suurin osa lainsäädännöstä päätetään perustuslakiesityksen mukaan jatkossa EU:n määräenemmistöpäätöksin. Näin pääosassa Suomeakin koskevaa lainsäädäntöä yksinomainen lakien aloiteoikeus siirtyy EU-komissiolle, joka ei ole vastuussa jäsenvaltioille ja jossa ei tulevaisuudessa ole välttämättä edes äänivaltaista komissaaria kaikista jäsenmaista. EU:n toimivalta laajenee moniin hyvinvointipalveluja koskeviin ratkaisuihin ja myös sisä- ja oikeusasioissa. EU:sta tehdään sotilaallinen järjestö, jonka jäsenet sitoutuvat keskinäisiin turvatakuisiin, taistelujoukkojen muodostamiseen, pysyvään sotilaalliseen rakenneyhteistyöhön ja tiiviiseen yhteistyöhön Naton kanssa.
 
Jo nyt tiedossa olevat muutokset EU-jäsenyyden ehtoihin ovat sellaiset, että hallituksen ja eduskunnan ei voi katsoa saaneen niiden hyväksymiseen valtakirjaa viime vuonna pidetyissä eduskuntavaaleissa, jolloin perustuslakiesitys ei ollut vielä edes tiedossa. EU-vaaleissa valittavat europarlamentaarikot taas eivät päätä perustuslaista, joka tulee jäsenmaissa niiden valtiosääntöjen mukaisessa järjestyksessä vahvistettavaksi.
 
EU:n perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys myös Suomessa. Kyllä perustuslaki merkitsee suomalaisille ihan yhtä olennaisia muutoksia ja me olemme ihan yhä päteviä ottamaan perustuslakiin kantaa kuin Belgiassa, Britanniassa, Hollannissa, Irlannissa, Tanskassa ja muissa maissa, joissa tullaan järjestämään kansanäänestys EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.
 
EU-parlamentin vaaleissa ääni SKP:n ehdokkaille on ainoa varma tapa esittää vastalause EU:n perustuslaille ja vaatia kansanäänestystä sen torjumiseksi. Eduskuntapuolueet ovat joko suoraan uusliberalistisen ja epädemokraattisen EU-perustuslain kannalla tai sitten niiden vaaliliitoissa on keskenään jopa täysin vastakkaista mieltä asiasta olevia ehdokkaita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »