Hankintayhtiö ja valvonta

9.9.2009
 

Yritin löytää tästä esityksestä perusteluja sille, miksi
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hankintayksikkö perustetaan nimenomaan osakeyhtiöksi.
Kun kyselin asiaa valmistelijoilta ja Kuntaliiton asiantuntijoilta, sain osin ristiriitaisia
vastauksia.

Hankintalainsäädännön mukaan yhteishankintayksikkö voi olla myös
hankintarengas. Tytäryhteisöjen mahdollisuus hyödyntää in house –palveluja ei
edellytä osakeyhtiömuotoa. Se voidaan tehdä myös sopimalla ja valtuuksia
antamalla. Tässä tapauksessa, kun on kyse Helsingin kaupunkikonsernin
tytäryhteisöistä, voi konsernin johto velvoittaa yhteisöt tällaiseen
sopimukseen.

Helsingissä on jo kielteisiä kokemuksia siitä, millaisiin
valvonnan vaikeuksiin johtaa se, jos palvelujen ja tavaroiden hankintoja ei
ohjata lautakuntien, johtokuntien tai muiden luottamishenkilöiden toimesta.

Kysynkin kaupunginjohtajalta, miksi hankintarengasmalli on
hylätty? Entä miten aiotaan turvata se, että tytäryhteisöjen hankintojen
keskittäminen osakeyhtiöön ei johda niiden hallitusten vastuulla olevan
valvonnan heikentymiseen?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »