Häpeällinen EU:n perustuslain ratifiointinäytelmä hylättävä

5.10.2006


EU:n perustuslain tuominen eduskunnan ratifioitavaksi on demokratian halveksimista ja kansalaisten arvostelukyvyn aliarvioimista.

Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten jälkeen on ollut selvää, että EU:lle esitettyä perustuslakia ei tulla hyväksymään ainakaan nykyisessä muodossa. Sen ratifioiminen olisi siten vain häpeällinen osoitus siitä, että Suomen poliittinen eliitti vähät välittää demokratiasta eikä halua ottaa huomioon markkinoiden ylivaltaa vastustavaa yleistä kansalaismielipidettä.

Hallitus ajaa myös EU:n palveludirektiivin hyväksymistä ja jopa sen soveltamisalan laajentamista julkisten palvelujen ja yleissitovien työehtojen kustannuksella. Kun EU:n parlamentti rajasi suurimman osan julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista palveludirektiivin ulkopuolelle, on EU-komissio käynnistänyt erillisen direktiivin valmistelun terveys- ja sosiaalipalvelujen alistamiseksi sisämarkkinoille. Hallitus on vaieten siunannut nämäkin valmistelut.

Tähän julkisten palvelujen alistamiseen yksityiselle voitontavoittelulle liittyy myös hallituksen valmistelema kunta- ja palvelurakennehanke, jolla kunnallisia palveluja aiotaan tuotteistaa ja keskittää entistä suurempiin yksiköihin, jotta niitä voidaan helpommin kilpailuttaa ja yksityistää.

Afganistanin sota on puolestaan esimerkki siitä, mihin perustuslakiesityksen liittyvä osallistuminen EU:n taistelujoukkoihin ja Nato-johtoisiin operaatioihin vie.

Suomen kommunistinen puolue vastustaa ehdottomasti EU:n perustuslakia ja palveludirektiiviä. Suomessa on syytä ottaa mallia ranskalaisista ja kieltäytyä alistumasta markkinoiden ja eliitin komenteluun.

Suomi oli sata vuotta sitten edelläkävijä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttamisessa. Tänään tarvitaan rohkeutta irtaantua EU:n ja yhtiövallan kahleista ja avata tietä uudenlaiselle Euroopalle, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on tärkeämpää kuin yksityisen pääoman voitontavoittelu.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »