HEKAn lainojen koroista

23.9.2015

Kuten tästä vastauksesta ilmenee, joutuu kaupunki valtion päätösten seurauksena lopulta alentamaan Hekalta perittyjä ns. tertiäärilainojen koroja edes hieman, eli 4 prosentin tasolle. Aloitteeseen annetussa vastauksessa verrataan kaupungin omalle vuokrataloyhtiölleen antamia lainojen korkoja markkinoilla toimivien yritysten oman pääoman ehtoisiin debentuuri- ja hybridilainoihin. Kaupunki ei ole kuitenkaan markkinaehtoinen kaupallinen toimija.

Asumisen kallis hinta haittaa yhä enemmän Helsingin kehitystä, myös kaupungin omaa työvoiman saantia. Nyt kun valtiokin asettaa tällaisten lainojen korkojen ylärajaksi 4 prosenttia, voisi Helsinki laskea korkotasoa vähän tämänkin alapuolelle.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »