Hekan toteutumattomat budjettitavoitteet

15.3.2017

Helsingin kaupungin asunnot Oy on ylittänyt budjetissa sitovaksi tavoitteeksi asetetun ylläpitokustannusten nousun pitämisen hintaindeksin puitteissa. Suurimmat ylitykset budjettiin verrattuna ovat tonttivuokrissa ja lämmityskuluissa.

Hekan kiinteistökulujen kehitys riippuu paljon yhtiön hallinnosta ja vuokralaisdemokratian toteutumisesta. Kustannusten hallintaa tuskin ainakaan auttaa se, että asukkaat kokevat vuokralaisdemokratian jääneen muodollisuudeksi, vailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Tai se, että Heka-konsernin johto on ryhtynyt omavaltaisesti valitsemaan alueyhtiöiden hallituksiin valtuustoryhmien edustajien sijasta Hekan toimihenkilöitä tilanteessa, jossa valtuuston edustajat ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä vuokralaisten edustajien kanssa eivätkä ole kannattaneet Hekan johdon ajamaa alueyhtiöiden fuusioimista.

Kokemusten mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannusten kannalta vuokralaisten osallistumisella talojen yhteishallintoon on tärkeä merkitys. Olisin kysynyt apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäeltä, mutta kun hän on poissa, ehkä kaupunginjohtaja voi vastata kysymykseen, miten budjetin sitovien tavoitteiden toteuttamista ja valtuuston päätöksiä vastaa se, että Hekassa aiotaan toteuttaa alueyhtiöiden jättifuusio ja muuttaa valtuuston päättämää vuokralaisdemokratiaohjesääntöä valtuusto sivuuttaen ja tavalla, jonka seurauksena asukkaiden osallisuus talojen hallinnossa heikkenee entisestään?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »