Helenin kohtuuttomat hintojen korotukset

16.9.2021

 

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin 30 % korotukset kaukolämmön hintoihin joutuvat aiheellisesti kuluttajaviranomaisten tarkastettavaksi. Lisäksi Helen on nostanut kiinteitä perusmaksuja osalla asiakkaista jopa yli tuhannella eurolla vuodessa. Samaan aikaan Helen tekee muhkeaa voittoa, viime vuonna tilinpäätöksen mukaan yli 122 miljoonaa euroa.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) yrittää perustella kohtuuttomia korotuksia sillä, että hinta määräytyy ”kustannusperusteisesti” ja että  määräävässä markkina-asemassa olevana Helen ei saa harjoittaa ”kovin luovaa harkintaa hintojen osalta”.

Soininvaaran selitykset ontuvat. Yhtiön kulut olivat vuonna 2020 poistoineen 879 miljoonaa euroa ja rahoituskulut noin 22 miljoonaa. Liikevaihto oli 1 054 miljoonaa. Liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 154 miljoonaa ja 122,6 miljoonaa verojen ym jälkeen. Tämän vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon liikevoitto on vähäsen pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, mutta edelleen 56 miljoonaa verojen ym jälkeen.

Yhtiön hinnoittelu ei ole suinkaan ”kustannusperusteista” vaan selvästi liikevoittojen tavoitteluun perustuvaa. Tänä vuonna Helen jakoi osinkoina 75 miljoonaa euroa. Sillä oli taseessa rahavaroja jo yli 100 miljoonaa.

On totta, että kaukolämmön kustannukset ovat kasvaneet mm. polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousun takia. Sekin on selvää, että yhtiö ei saa käyttää määräävää markkina-asemaa väärin kalastelemalla asiakkaita polkumyynnillä. Mutta Helenin pitää myös noudattaa lakeihin ja kuluttaja-asiamiehen linjauksiin perustuvia normeja, joiden mukaan kuluttajien sopimuksiin ja hintoihin ei saa yksipuolisesti tehdä olennaisia muutoksia eikä kohtuuttoman suuria hinnankorotuksia, eikä etenkään kertaheitolla.

Epäsosiaalista ja lyhytnäköistä

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Helenin kohtuuttoman hintojen korotukset kertovat siitä, että tavoitteen toteuttamisessa on unohdettu sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Samoin on sivuutettu mahdollisuudet rahoittaa Helenin investointeja pääosin pitkäaikaisin lainoin eikä nykyiseen tapaan suurelta osin suoraan tulovirrasta. Juuri tällaisesta varoitin, kun vastustin vuonna 2014 valtuustossa Helsingin energialaitoksen yhtiöittämistä kokonaisuudessaan.

Kohtuuttomat hinnankorotukset ovat omiaan sysäämään asiakkaita pois kaukolämmön ja julkisten energiapalvelujen piiristä, mikä voi pidemmän päälle vaikeuttaa mm. kaukolämpöverkon kunnossapitämistä ja Helenin kehittämistä.

Helenin rajut hinnankorotukset ovat samalla varoittava esimerkki siitä, miten kunnallisen liikelaitoksen yhtiöittäminen heikentää asukkaiden ja kaupunginvaltuuston mahdollisuuksia vaikuttaa ja valvoa liiketoimintaa. Voi kysyä, onko Helenin hallitus edes kysynyt tai onko kaupungin omistajaohjauksesta vastaava kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitellyt yhtiön hinnankorotuslinjauksia. Tällä linjalla ei pitäisi enää jatkaa yhtiöittämällä lisää, kuten nyt HKL:n osalta esitetään.

(Artikkelin kuva Helen Oy)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »