Helsingillä ei syytä valittaa yleiskaavan tuomiosta

10.3.2018

Helsinki aikoo valittaa hallinto-oikeuden ratkaisusta, joka kumosi monelta osin kaupungin uuden yleiskaavan. Kyse on ennen muuta siitä, rakennetaanko viher- ja virkistysalueille ja neljä kaupunkibulevardia.

Hallinto-oikeuden päätös on voitto kansalaisliikkeille, jotka ovat puolustaneet Keskuspuistoa, Vartiosaarta ja muita viher- ja virkistysalueita. Samalla se on tuomio asukkaiden mielipiteistä, luontoarvoista ja maakuntakaavan määräyksistä piittaamattomalle kaavoitukselle.

Kaupunginvaltuuston suurimpien ryhmien edustajat ovat väittäneet hallinto-oikeuden estävän Helsingin kehityksen ja kasvun. Yleiskaavassa oli kuitenkin kaksi kertaa enemmän rakennusalaa kuin nopeankaan kasvun tavoitteisiin tarvitaan. Oikeuden kumoamilla kaava-alueilla on tästä vain noin neljännes. Jäljellä on yhä puolet enemmän kuin enimmillään tarvitaan.

Rakentamisesta viher- ja virkistysalueille voidaan siis luopua hylkäämättä asuntotuotannon tavoitteita. Riittää, kun supistetaan rakentamistavoitteisiin nähden ylimääräistä kaavavarantoa. Vahva peruste tälle on se, että asukasmäärän kasvu lisää myös virkistysalueiden tarvetta, kuten hallinto-oikeus totesi.

Lisäksi raideliikennettä voidaan kehittää viher- ja virkistysalueille rakentamisen sijasta ratkaisuilla, jotka vapauttavat osa liikenneväyliin käytettävistä maa-alueista asuntojen rakentamiseen. Samalla voidaan luopua kalliiden Kruunusiltojen ja keskustatunnelien rakentamisesta.

Kun valtuusto päätti yleiskaavasta, perustelivat vihreät ja sosialidemokraatit muun muassa Keskuspuistoon rakentamisen hyväksymistä sillä, että muutokset kaataisivat koko kaavan. Perustelu oli jo silloin kyseenalainen – nyt sille ei ole mitään pohjaa.

Jos vihreät ja SDP sekä niin ikään Keskuspuiston ja Vartiosaaren puolesta esiintyneet Vasemmistoliitto ja RKP ovat näiden viher- ja virkistysalueiden säilyttämisen kannalla, se voidaan tehdä tyytymällä hallinto-oikeuden päätökseen. Lisäksi voidaan ohjeistaa asemakaavoitusta niin, että suojellaan muitakin arvokkaita alueita, kuten Viikin pellot, Tuomarinkylä, eteläinen Mustavuori ja Munkkivuoren metsä.

Kun yleiskaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen, kaupungin lausunnot oikeudelle päätti kaupunginhallitus. Vastaavasti hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi nyt päättää, valittaako Helsinki tuomiosta vai tyytyykö se oikeuden ratkaisuun. Kyse on poliittisesta valinnasta. Kaupunginhallitus ei voi ulkoistaa vastuutaan siitä virkamiehille.

(Kirjoitus Kallio-lehteen ja Munkin seutu -lehteen 5/2018)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »