Helsingillä ”laiskaa rahaa”

15.9.2016

– Eespäin-lehti 3 / 2016

Tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviokertomus kertovat Helsingistä, jossa rahaa kertyy enemmän kuin budjetissa arvioidaan, mutta jossa ei välitetä kaikista ja moni jää vaille tarvitsemaansa tukea ja huolenpitoa.

Kaupunkikonsernin tulos viime vuodelta oli mukaan 282 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja rahaa makaa pankeissa yli 800 miljoonaa euroa. Lainasaatavia on enemmän kuin velkaa.

Samaan aikaan budjetin tavoitteista ovat jääneet toteutumatta mm. ehkäisevää toimeentulotukea, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, nuorisotakuuta, maahanmuuttajien suomen kielen opetusta, vammaisten palveluja, omaishoidon palveluja, peruskorjausta ja sukupuolten välisten palkkaerojen tasoittamista koskevat tavoitteet.

Työttömyys tulee kalliiksi

Erityisen jyrkkä on tavoitteiden ja toteutuneen kehityksen välinen ristiriita työllisyyden hoidossa. Pitkäaikaistyöttömyydestä Helsingille aiheutuneet sakkomaksut ovat nousseet, vaikka ne piti puolittaa. Tänä vuonna ne ylittävät jo 65 miljoonan euron tason. Näin siitä huolimatta, että kaupungille olisi edullisempaa työllistää pitkäaikaistyöttömiä vaikka ilman valtion tukea kuin maksaa sakkomaksuja kuntaosuuksina, kuten tarkastuslautakunta toteaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ongelmat näkyvät mm. lastensuojelussa, vanhuspalveluissa, terveydenhoidon päivystyksessä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella lasten määrät arvioidaan toistuvasti alakanttiin. Tästä on yhtenä osoituksena satojen lasten jääminen tänä syksynä vaille iltapäiväkerhopaikkaa.

Esityksiä budjettiin

SKP ja Helsinki-listat ehdottaa, että kaupungin ylijäämistä ohjataan lisää rahaa työllistämiseen ja palveluihin, kun kaupunginhallitus valmistelee ensi vuoden talousarviota ja se tulee marraskuun alkupuolella valtuuston päätettäväksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen sitoutumattomien budjettialoitteissa esitetään lisää rahaa työllistämiseen (+10 miljoonaa euroa), opetukseen (+8 milj.), sosiaalipalveluihin (+10 milj.), terveyspalveluihin (+10 milj.), varhaiskasvatukseen (+15 milj), kirjastoille (+1 milj.), kulttuuriin (+1 milj.), nuorisotyöhön (+1 milj.), lähiliikuntaan (+0,5 milj.), työväenopistolle (+0,4 milj.) ja kaupungin työntekijöiden palkkauksen parantamiseen (+12 milj.euroa). SKP ja Helsinki-listat vastustaa HSL:n lippujen hintojen korotuksia. Lisäksi ryhmä esittää tonttivuokrien korotusten kohtuullistamista ja kaupungille omaa rakennusliikettä edullisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »