Helsingille 467 miljoonaa ylijäämää

30.5.2024

 

Samaan aikaan kun kaupungin palveluja vaivaa määrärahojen riittämättömyys, tekee Helsinki taas satoja miljoonia euroja ylijäämää. Viime vuoden tilinpäätös on peräti 467 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Satojen miljoonien ylijäämän tekeminen samaan aikaan, kun investoidaan ennätyksellisen paljon, kuvaa kokoomuksen ja vihreiden johtaman kaupungin haluttomuutta panostaa asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Yli miljardin investoinnit maksettiin viime vuonna käytännössä kokonaan suoraan tulorahoituksesta ja samalla maksettiin pois osa vanhoista veloista. Investoinnit kaupungin kasvuun ja ylijäämien paisuttaminen oli asetettu etusijalle asukkaille tärkeiden palvelujen kustannuksella.

Kaupungin johto torjui Asukkaiden Helsinki -verkoston ja henkilöstön edustajien esitykset palvelujen rahoituksen lisäämisestä. Nekin puolueet, jotka eduskunnassa arvostelevat leikkauspolitiikkaa, olivat mukana toteuttamassa sitä Helsingin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Rahavarat yli 1,5 miljardia

467 miljoonaa on summa, joka jäi viime vuoden tilinpäätöksessä viivan alle sen jälkeen, kun oli maksettu toimintamenot ja rahoituskulut, lainojen lyhennykset sekä vähennetty poistot, satunnaiset erät ja tehty tilinpäätössiirrot.

Kaupunkikonsernin rahavaroja  makaa pankkitileillä yli 1,5 miljardia. Helsingin vahva taloudellinen asema näkyy myös siinä, että lainasaatavia on enemmän kuin velkoja.

Kaupunki tekee liiketoiminnan lisäksi voittoa peruspalveluilla. Liikelaitosten, vuokra- ja myyntitulojen lisäksi ylijäämää kerättiin koulutuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Kuilua päättäjien ja asukkaiden odotusten välillä kuvaa se, että rikas Helsinki toteutti sote-palveluissa Suomen muita hyvinvointialueita tiukempaa menokuria, vaikka monet palvelut eivät vastaa edes lakisääteisiä minimivelvoitteita.

Kasvavassa kaupungissa tarvitaan tietysti investointeja, mutta myös entistä enemmän palveluja ja työntekijöitä. Viime vuoden tilinpäätöksen luvut osoittavat, että kaupunginvaltuusto on asettanut ylijäämien kasaamisen asukkaiden hyvinvoinnin edelle. Kun budjetista päätettiin, kukaan ei esittänyt ylijäämätavoitteen alentamista.

*****

Helsingin tilinpäätös 2023

Toimintamenot 5 452 miljoonaa €
Henkilöstö 37 500
Investoinnit 1 035 miljoonaa
Investointien tulorahoitusprosentti 99 %
Tilikauden ylijäämä 467 miljoonaa

*****

(Artikkeli Tiedonantaja-lehteen 5/2024)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »