Helsingin budjetti ja 0,03 % sote-menoista

30.11.2017

Poliittiset arvovalinnat nousivat pääosaan Helsingin valtuuston eilisessä kokouksessa. Suurimman osan noin 6,5 tunnin kokouksesta vei keskustelu siitä, mitä palveluja kaupunki antaa ns. paperittomille ihmisille. Keskustelua käytiin myös nuorten aloitteista ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämisestä. Isoin päätös oli kuitenkin ensi vuoden talousarvion hyväksyminen.

Budjetti yksimielisesti

Talousarviosta oli käyty keskustelu jo edellisessä kokouksessa. Budjetti hyväksyttiin yksimielisesti, kun kukaan ei ollut tehnyt kaupunginhallituksen ehdotukseen muutosesityksiä.

Budjetti jäädyttää palvelujen määrärahat nykytasolle, osin jopa leikkaa niitä, ja vähentää työntekijöitä, vaikka asukasmäärä kasvaa ja kaupunki tekee satoja miljoonia ylijäämää.

Nuorten aloitteet

Valtuustolle annettiin tiedoksi nuorten tekemät 13 aloitetta ja nuorten valitseman Ruuti-ydinryhmän lausunto aloitejärjestelmän kehittämisestä. Nuorten aloitteet pitäisi Ruuti-ryhmän mielestä käsitellä samalla tavalla kuin kuntalaisaloitteet.

Veroparatiisitalous

Thomas Wallgrenin (sdp) aloite toimista veroparatiisitalouden torjumiseksi palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 42 – 38. Wallgren esitti, että kaupungin pitäisi pyytää maakohtaisia raportteja ja muita veroparatiisien käyttöä torjuvia selvityksiä jo hankintojen tarjouspyynnöissä.

Paperittomien kiireelliset ja välttämättömät palvelut

Valtuusto kävi pitkän keskustelun kaupungin vastuista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ja muiden eri syistä vailla henkilöpapereita olevien palveluissa. Asia on ollut eri tavoin Helsingin päätöksenteossa esillä jo useamman vuoden ajan.

Perustuslain mukaan jokaisella on Suomessa oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon. Tätä on täsmennetty sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Näihin oikeuksiin kuuluvat mm. kiireellinen sairaanhoito, välttämättömät lääkkeet, hätämajoitus, lastensuojelu ja ruoka. Oikeudet koskevat myös turvapaikanhakijoita ja ns. paperittomia ihmisiä.

Vastauksena Veronika Honkasalon (vas) ja 40 muun valtuutetun edellisellä valtuustokaudella tekemään aloitteeseen valtuusto päätti kahden äänestyksen jälkeen, että paperittomille turvataan kiireellisen hoidon ohella välttämätön terveydenhuolto, rokotukset, mielenterveyspalvelut ja lääkärin määräämät lääkkeet samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille (mutta ei yhtä laajoja peruspalveluja kuin helsinkiläisille). Raskaana oleville ja alle 2-vuotiaiden lasten perheillä on oikeus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus kansalaisjärjestöjen järjestämään oikeudelliseen neuvontaan.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan (vihr) mukaan kustannukset näistä palveluista ovat arviolta 0,3 promillea Helsingin sote-budjetista. Toisaalta hän arvioi, että välttämättömän terveydenhuollon ulkopuolelle jättäminen lisäisi enemmän kustannuksia ja riskejä. Paperittomia arvioidaan nyt olevan Helsingissä joitain satoja.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun niin, että odotetaan vielä virkamiesselvityksiä eikä laajenneta paperittomien palveluja. ”On keskityttävä omiin”, perussuomalaiset perustelivat. Halla-ahon esitys kaatui äänin 64 – 16. Palautusta kannattivat perussuomalaisten lisäksi osa kokoomuksesta ja kristilliset.

Yllättäen myös SDP:n Eveliina Heinäluoma teki kokoomuksen Risto Rautavan kannattamana palautusesityksen, jossa niin ikään haluttiin odottaa virkamiesselvityksiä. Apulaispormestari Vesikansa totesi, että poliittisen linjaukset tulee joka tapauksessa tehdä valtuustossa eikä niitä ole valmisteilla virkamiesselvityksissä. Keskustelussa muistutettiin myös, että asiaa on Helsingissä selvitetty jo useita vuosia.

Lopulta esitys turvata paperittomille samat oikeudet kiireellisiin ja välttämättömiin sote-palveluihin hyväksyttiin ja Heinäluoman palautus hylättiin äänin 45 – 39. Tässä äänestyksessä paperittomien oikeuksien puolesta äänestivät Vasemmistoliitto, vihreät, RKP, keskusta, feministien ja piraattien edustajat sekä puolet demareista. Huomiota herättää myös se, miten yhtenäisesti kokoomus esiintyi perussuomalaisten rinnalla.

Muut asiat

Valtuusto ehti päättää lisäksi eräitä ei-niin-suuria kiinteistö- ja asemakaavaratkaisuja ym.

Valtuutettujen edellisellä kaudella tekemistä aloitteista jäi yöllä pöydälle mm. aloitteeni Helsingin punavankileireillä 1918 menehtyneiden ja Santahaminaan haudattujen 1 318 punaisen nimien saamisesta esille joukkohaudan yhteydessä. Kaupunginhallituksen vastaus aloitteeseen on tyly: ”ei ole resursseja”, vaikka kyse on vain joistain tuhansista euroista. Olen ollut yhteydessä eri valtuustoryhmiin ja toivon, että aloitteeseen saadaan vielä myönteinen vastaus.

 

 

 

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »