Helsingin budjettiesitys 154 miljoonaa ylijäämäinen – palveluihin ja työllisyyteen ohjattava lisää rahaa

6.10.2016

– 6.10.2016

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) esittää Helsingin ensi vuoden talousarvion tavoitteeksi 154 miljoonan euron ylijäämää. Lisäksi kaupungin omistamien yhtiöiden, kuten Helenin, Sataman ja Palmian, voitoista ainakin puolet jätetään näihin yhtiöihin. Samaan aikaan kaupunginjohtaja esittää, että palvelujen määrärahat jäädytetään ja eräitä niistä karsitaan, vaikka asukasmäärä kasvaa lähes 8 000 henkeä.

Budjettiesityksen mukaan vähennetään lähiterveysasemia, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja sekä psykiatrian ja päihdehuollon laitospalveluja. Henkilöstömenot supistuvat yli 70 miljoonaa euroa Kiky-sopimuksen leikatessa palkkojen sivukuluja ja lomarahoja. Toimeentulotuen perusosan siirtyminen ensi vuoden alusta Kelan hoidettavaksi näkyy sosiaali- ja terveystoimen menojen vastaavana supistumisena.

Lapsilta ja koulutuksesta leikataan

Sivistystoimesta kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää leikattavaksi noin 10 miljoonaa tämän vuoden menoihin verrattuna. Suurimmat leikkaukset kohdistuvat perusopetukseen, jonka määrärahoja aiotaan vähentää, vaikka oppilaiden määrä kasvaa lähes 1 000.

Myös varhaiskasvatuksesta aiotaan leikata viisi miljoonaa, vaikka hoitopaikkaa tarvitsevien lasten määrä kasvaa lähes 500.

Ei lisää työllisyyteen eikä pakolaisille

Työllisyydenhoitoon luvataan kokonaisuudistus, mutta budjetissa varaudutaan kuitenkin maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta sakkomaksuna Kelalle peräti 65 miljoonaa euroa, joka on enemmän kuin käytetään työllisyyden hoitoon. Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen ei esitetä lisärahoitusta, toisin kuin tänä vuonna.

Muutosesityksiä budjettiin

Useimpiin muihin kuntiin verrattuna Helsingin talous on vahva, vaikka hallitus leikkaa valtionosuuksia ja työttömyys on laajaa. Kaupungin vuosikate ylittää poistot ja yli puolet investoinneista rahoitetaan suoraan tulorahoituksella. Velkaa otetaan uusiin rakennushankkeisiin samaan aikaan kun palveluihin jää asukasta kohti entistä vähemmän rahaa.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vaatii budjettilinjan muuttamista niin, että palveluista ei leikata vaan kaupungin ylijäämistä ohjataan lisää rahaa erityisesti peruspalveluihin, työllistämiseen, asumiseen ja joukkoliikenteeseen.

Seuraavaksi budjetista alkavat neuvotella kaupunginhallituksen ryhmät. Valtuuston käsittelyyn budjetti tulee marraskuun alussa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »