Helsingin budjettiesotys heikentää palveluja, vaikka kaupunki tekee voittoa

29.9.2008




Helsingin budjettiesitys heikentää palveluja,
vaikka kaupunki tekee voittoa

 

Helsingin kaupungin virastot, laitokset ja liikelaitokset
tekivät viime vuonna voittoa yhteensä 363 miljoonaa euroa eli noin miljoonan
joka päivä. Myös tälle vuodelle ennustetaan 270 miljoonan voittoa. Kaupungilla
on rahaa sijoituksissa ja kassatalletuksissa noin miljardi euroa (Helsingin
talouden seurantaraportti 2/2008
).

Jättivoitoista huolimatta kaupunginjohtaja Jussi Pajusen
esitys kaupungin ensi vuoden talousarvioksi jatkaa palvelujen alibudjetoimista
ja erityisesti lähipalvelujen heikentämistä.

 

Lähipalveluja karsitaan

 

Sosiaalitoimessa jatkuu resurssipula muun muassa
lastensuojelussa, päivähoidossa, vanhustenpalveluissa ja vammaispalveluissa.
Esimerkiksi päiväkotipaikkojen pieni lisäys johtuu vain Lounais-Sipoosta.

Budjettiesityksen mukaan terveysasemien keskittäminen ja
vähentäminen jatkuu. Psykiatrisen sairaanhoidon hoitopäivät ja
mielenterveystyön avohoitokäynnit vähenevät tämänvuotisesta, vaikka Kauhajoen
ja Jokelan traagisten tapahtumien olisi pitänyt laittaa hälytyskellot soimaan.
Samoin aiotaan vähentää hammashoidon käyntejä ja pitkäaikaissairaanhoidon
paikkoja, vaikka nykyisetkään palvelut eivät vastaa tarpeita.

”Kouluverkon tarkistamista jatketaan”, kerrotaan
kaunistelevasti aikeista lopettaa taas lähikouluja. Sivistystoimen henkilöstömenoja
aiotaan vähentää 4 miljoonaa, mikä ei voi olla näkymättä kouluissa,
nuorisotaloilla ja kirjastoissa.

 

Maksuja nostetaan, palkkoja ei

 

Helsingin on jo nyt vaikea saada työntekijöitä moniin
tehtäviin, koska kaupungin palkat ovat jääneet jälkeen elinkustannuksista ja
yksityisen sektorin palkoista. Tästä huolimatta Pajunen esittää palkkoihin vain
0,6 % enemmän kuin tänä vuonna menoennusteen mukaan käytetään. Tällä linjalla
ajetaan työntekijöitä yksityiselle sektorille ja rapautetaan julkisia
palveluja.

Budjettiesityksestä puuttuvat konkreettiset ilmastoteot. Sen
sijaan siinä esitetään joukkoliikenteen lippujen hintojen korottamista
keskimäärin 2,2 %. Myös vesi- ja energiamaksut nousevat.

 

Bisnes jyrää palvelut

 

Kokoomuslaisen kaupunginjohtajan budjettilinjassa asukkaiden
tarpeet jäävät bisneksen jalkoihin.

Sivistystoimen määrärahat kasvavat vain 0,9 %. Sosiaali- ja
terveystoimessakin kasvua on vain 3,4 % tänä vuonna toteutuvista menoista. Sen
sijaan kiinteistö- ja rakennustoimen budjetteihin esitetään 14,6 – 16,2 %
lisäykset.

Budjettiin aiotaan myös kirjata linja, jonka mukaan Helsingin
Energian voitoista ei enää tulevaisuudessa siirretä rahaa muiden palvelujen
rahoittamiseen, vaan ”palvelutoiminta sopeutetaan varsinaiseen
tulorahoitukseen”. Käytännössä tämä tarkoittaisi rajua, 100 – 200 miljoonan
leikkaamista palvelujen vuotuisesta rahoituksesta.

Lisäksi Pajunen esittää EU-politiikkaan vedoten, että nyt
kaupungin liikelaitoksina toimivien Helsingin Energian ja Sataman ”yritysmuotoa
selvitetään”. Suomeksi sanottuna kyse on niiden yhtiöittämisestä ja
siirtämisestä pois vaaleilla valittujen elinten ohjauksesta.

 

Vaalihuijaus valmisteilla

 

Kaupunginhallituksessa istuvat eduskuntapuolueiden edustajat
ovat ilmoittaneet, että budjetista sovitaan 27.lokakuuta. Siis heti vaaleja
seuraavana päivänä! Ne valmistelevat vaalihuijausta ja palvelujen
alibudjetoimisen jatkamista.

Suomen kommunistisen puolueen ja asukaslistan ryhmä haastaa
muut valtuustoryhmä kertomaan avoimesti ennen vaaleja, millaisen budjetin ne
aikovat hyväksyä. Olemme myös tehneet aloitteen vaihtoehtobudjetista ja lisäbudjetista,
joilla kaupungin ylijäämistä ohjattaisiin lisää rahaa peruspalveluihin.


© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »