Helsingin kunnioitettava Sipoon kansanäänestyksen tulosta

28.2.2007

Helsingin kunnioitettava Sipoon kansanäänestyksen selvää tulosta


Sipoolaiset ovat ilmaisseet neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä selvästi kantansa Helsingin ajamaa pakkoliitosta vastaan. Helsingin kaupunginvaltuuston on syytä kunnioittaa sitä.

Kunnallisessa itsehallinnossa on perustuslain mukaan kyse nimenomaan asukkaiden itsehallinnosta. Jos sitä ei kunnioiteta Sipoon kohdalla, voi kysyä, voiko Helsinki yhtälailla ajaa läpi Espoon tai Vantaan pakkoliitoksen? Täällä valtuustossahan on tällaista suur-Helsinkiä kannattava enemmistö. Jos Sipoon pitää alistua, koska siellä on Helsinkiä vähemmän asukkaita, niin koskeeko sama muitakin Helsingin naapurikuntia?

Jos Sipoon alueiden kaappaamisessa ei ole kyse vahvemman oikeudesta vaan joistain pääkaupunkiseudun kehittämisen valtakunnallisista, erityisen painavista syistä, niin miksi ne edellyttävät pakkoliitosta vain Sipoon kohdalla? Onko niin, että suuret rakennusliikkeet, jotka hallitsevat rakentamista muualla pääkaupunkiseudulla, eivät ole saaneet Sipoosta itselleen yhtä hyvää kumppania kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin johdosta? Käytetäänkö Helsinkiä tässä grynderien etujen ajajana?

Kaupunginhallituksen esityksessä väitetään, että kaikki kuntajakolain edellytykset täyttyvät ja jopa erityisen painavina. Olen tästä eri mieltä.

Helsingillä on nykyisellä alueellaan jo valmiiksi kaavoitettuna tonttimaata noin 80 000:lle asukkaalle ja lisää ollaan kaavoittamassa. Jos tonttimaan tarjonnan lisääminen riittäisi alentamaan asuntojen hintoja, se olisi jo tapahtunut. Tosiasiassa pääkaupunkiseudulla näkyy selvästi se, että grynderit kyllä haalivat itselleen lisää rakennusmaata, mutta pitävät huolen myös siitä, että asuntojen hintataso pysyy korkeana.

Lisäksi on vähintäänkin kiistanalaista, mihin suuntaan kaupunkirakennetta pitäisi kehittää: Sipoon metsiin ja rannoille vai Helsingin sisälle ja jo olemassa olevien tai päätettyjen raideyhteyksien suuntaan? Samoin on vähintäänkin kiistanalaista, onko valtakunnallisen kehityksen kannalta toivottavaa, että pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa niin nopeasti ja paljon kuin nyt kaavaillaan, neljännesmiljoonalla parissakymmenessä vuodessa?

Helsinkiläisten kannalta tähän liittyy ilman muuta ongelmia. Miten turvataan jatkossa kaikkien asukkaiden kunnolliset palvelut, kun nykyistenkään helsinkiläisten palvelut eivät ole kunnossa?

Helsinkiläistenkään enemmistö ei kannata Sipoon pakkoliitosta, vaikka sitä on koko poliittisen eliitin ja valtamedian voimin rummutettu välttämättömänä. Jos valtuusto ei kunnioita sipoolaisten tahtoa eikä kuuntele myöskään helsinkiläisten enemmistöä, kenen asialla pakkoliitoksen kannattajat ovat?

Koko tämä Sipoon alueiden ryöväyshanke on häpeällinen osoitus siitä, miten pienen piirin päätöksenteko on syrjäyttämässä demokratian. Pääministerikin on nyt jälkijättöisesti kehottanut ministereitä olemaan muka ottamatta kantaa asiaan, vaikka hän ja muut avainministerit ovat jo ennen minkäänlaista demokraattista käsittelyä sitoutuneet tukemaan pakkoliitosta.
Voi kysyä, mistä muusta kabineteissa sovittiin?

SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä vastustaa selvitysmies Myllyniemen esitystä pakkoliitoksesta. Olemme kuntien yhteistyön kehittämisen kannalla.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »