Helsingin sairaala-apteekkia ei pidä luovuttaa HUS-Apteekki -liikelaitokselle

25.2.2015

Tämä ehdotus kaupungin sairaala-apteekin luovuttamisesta HUS-Apteekki –liikelaitokselle on kulkenut erikoisen valmistelun.

Kun asia tuli esille, silloinen terveyslautakunta vastusti kaupungin sairaala-apteekin luovuttamista HUS:lle.  Vastustavalla kannalla olivat myös viraston toimitusjohtaja ja sairaala-apteekin henkilöstö.

Selvitysten mukaan oma sairaala-apteekki tarjoaa kaupungille kustannustehokkaamman palvelut ja paremman lääketurvallisuuden. Kaupungin ja HUS:n apteekkien yhdistämisen hyöty puolestaan menee HUS.lle. Riskinä yhdistämisessä nähtiin kaupungille epäedullisen kustannustenjaon lisäksi perusterveydenhuollon tarpeiden jääminen erikoissairaanhoidon jalkoihin, lähipalvelujen heikentyminen ja kaupungin sanavallan heikentyminen.

Ongelmat ovat siis perusteiltaan samantapaisia kuin ne, joihin eduskuntapuolueiden johtajien sopima sote-malli törmäsi viime viikolla perustuslakivaliokunnassa. Kun eduskunnan sote-valiokunta on halunnut pitää uuden sote-mallin salaisena eikä sen perustuslainmukaisuudesta ja toteutumisesta ole tietoa, ei ole syytä kiirehtiä tässä sairaala-apteekkiratkaisussa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antoi asiasta erittäin kriittisen lausunnon, jossa todettiin yhdistämisen johtavan lääketukkukaupan ja teollisen lääkevalmistuksen kaltaiseen toimintaan, joka edellyttää toimilupien uudelleenarvioimista.

Ehdotan, että valtuusto hylkää esityksen kaupungin sairaala-apteekin luovuttamisesta HUS-Apteekki –liikelaitokselle ja päättää jatkaa sairaala-apteekin toimintaa osana kaupungin organisaatiota.

(Ehdotusta ei kannatettu, se raukesi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »