Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma

19.1.2011


Helsingin seudun joukkoliikenteen kehittäminen on eräs esimerkki asioista, joita varten tarvitaan demokraattista, vaaleilla valittavaa seutuvaltuustoa. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä haluaa kiinnittää liikennejärjestelmän kehittämisohjelmassa huomiota eräisiin ristiriitaisuuksiin.

Tämän ohjelman linjauksissa korostetaan toimipaikkojen ja palvelujen ohjaamista joukkoliikenteen solmukohtiin. Sen sijaan lähipalvelujen merkitystä ei linjauksissa korosteta. Palvelujen keskittäminen on kuitenkin ristiriidassa liikkumisen tarpeen vähentämistä, palvelujen tasavertaista saatavuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä koskevien tavoitteiden kanssa.

Ympäristövaikutusten arviossa todetaan, että liikenteen haasteisiin ei pystytä vastaamaan vain investoinneilla. Tarvitaan myös autoliikenteen kasvun hillitsemistä ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamista. Tässä ohjelmassa sivuutetaan kuitenkin se, että HSL nostaa Helsingin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintoja. Tässä puhutaan liityntäpysäköinnistä, mutta sivuutetaan se, että pysäköintihallien rakentamisella lisätään keskustaan suuntautuvaa autoliikennettä. Pisara-rata ja Raide-Jokeri on jätetty kiireellisyysjärjestyksessä häntäpäähän. Lisäksi ohjelman toiselle kaudelle on sisällytetty Kehä-kakkosen rakentaminen, joka suosii yksityisautoilua.

Ympäristöselostuksesta käy lisäksi ilmi, että liikenteen päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita ei tällä ohjelmalla saavuteta ainakaan vuoteen 2020 mennessä. Jopa EU:n määrittelemät ilman laadun raja-arvot ylittyvät jatkossakin Helsingin keskustan kaduilla.

Tämä talvi on taas kerran osoittanut, millaisiin ongelmiin yksipuoliset tulostavoitteet, henkilöstön vähentäminen ja töiden ulkoistaminen ovat johtaneet mm. rautatieliikenteessä. Hallituksen ajama VR:n lähiliikenteen kilpailuttaminen uhkaa pahentaa tilannetta entisestään.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavat ponnet:
1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lähipalvelujen merkitystä korostetaan liikkumisen tarpeen vähentämisessä.
2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet asettaa poikittaisen joukkoliikenteen osuuden lisäämiselle Helsingin seudun kuntien ja valtiovallan yhteiset määrälliset tavoitteet.

Jälkimmäisen ponnen tarve liittyy siihen, että Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän muodostamisen jälkeen kaupungin budjetista poistettiin poikittaisen joukkoliikenteen osuuden lisäämistä koskevat sitovat tavoitteet. Niitä ei ole missään muuallakaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »