Helsingin sote-johto ajaa alas lähipalveluja

24.5.2023

Helsingin kaupunki jatkaa lähiterveysasemien ja -neuvoloiden lopettamista ja palvelujen keskittämistä. Sotepe-lautakunta hyväksyi eilen toimialajohtajan esityksestä tämän päälinjan palveluverkon suunnittelulle, vaikka keskittämisen eduista ei ole näyttöä ja asukkaat ovat ottaneet laajasti kantaa lähipalvelujen puolesta.

Asukkaiden ja myös henkilöstön esittämä kritiikki näkyi kuitenkin siinä, että lautakunta lisäsi päätösesitykseen varauksia: ”Palveluiden keskittämisessä on käytettävä harkintaa. On alueita, joita palvelee paremmin hajautetut kuin keskitetyt palvelut”. Samoin lisättiin lausuma, että ”palveluverkkoa suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että sotepalveluita on tarjolla kattavasti ympäri kaupunkia, jotta työntekijöiden on mahdollista olla tietoisia ja ottaa työssään huomioon kaupunginosien ominaispiirteet ja yksilölliset haasteet”. Ja vielä kolmaskin lausuma, joka tukee lähipalvelujen säilyttämistä: ”toimipisteiden sijaintia pitää arvioida myös esteettömyysnäkökohdat huomioon ottaen”.

Missä konkreettinen linja ja perustelut?

Valitettavasti päätökseen ei kuitenkaan esitetty selkeää periaatelinjausta terveysasemien ja neuvoloiden kehittämisestä lähipalveluina. Sotepe-toimialan johto esittää palveluverkon tavoitteista ja periaatteista ylimalkaisia kuvauksia, vailla konkreettisia arvioita asuinalueiden palvelutarpeista ja tähän mennessä perustettujen Kalasataman ja Vuosaaren jättikeskusten kokemuksista.

Sotepe-toimialan johdon esityksessä pyrittiin avaamaan lisää ovia ulkoistamiselle, ostohankinnoille. Tältä osin lautakunta täsmensi linjaa muuttamalla kohdan ”tuotanto voi olla joko omaa tuotantoa tai hankittua tuotantoa” muotoon ”palvelujen perustan muodostaa oma tuotanto, jota täydennetään hankitulla tuotannolla”. Samaan aikaan media kertoi Kannelmäen terveysaseman ulkoistamisen Terveystalolle epäonnistuneen, mutta toimialan johdon aikovan vain kilpailuttaa sen uudelleen – sen sijaan, että palauttaisi palvelut kaupungin omaksi toiminnaksi.

Mitä lautakunnan päättämät palveluverkkolinjaukset merkitsevät käytännössä, nähdään kun virkakunta tuo päätettäväksi konkreettisia esityksiä palveluverkon muutoksista. Kun katsoo, miten sotepe-toimialan johto on jo käynnistänyt jättikeskusten valmisteluja mm. Haagaan ja Oulunkylään, on ilmeistä, että vain asukkaiden laaja vastustus voi pysäyttää lähiterveysasemien, neuvoloiden ja sosiaaliasemien lopettamisen ja palvelujen keskittämisen. Tarvitaan lisää tämän artikkelin kuvan kaltaisia asukastilaisuuksia ja vaatimuksia valtuustolle lähiterveysasemien turvaamiseksi.

 

 

 

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »