Helsingin terveyspalveluista ei pidä tehdä lääkärifirmojen bisnestä

31.5.2006

Päätös lääkäripalvelujen ostamisesta työvoiman vuokrausyrityksiltä syntyi aikoinaan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa kompromissina. Kokoomus halusi jo silloin pysyvän valtuuden vuokralääkäreiden käyttöön.

Kahden vuoden kokemuksista pitäisi olla nyt arvio. Sitä ei ole. Kaupunginhallitus tyytyy toteamaan, että oman toiminnan ja vuokratyövoiman käytöstä ei ole luotettavia vertailuja. Näin yritetään kiertää sen tunnustamista, että vuokralääkärit tulevat yleensä kalliimmaksi kuin kaupungin oma toiminta, usein huomattavastikin kalliimmaksi. Siitä kertovat sekä Helsingin terveyskeskuksen laskelmat että kokemukset muualta.

Kilpailuvirastolle jätettiin äskettäin tutkintapyyntö keikkalääkäreitä vuokraavien yhtiöiden hintakartellin kaltaisesta toiminnasta. Tutkimuspyynnössä viitataan kauppa- ja teollisuusministeriön selvitykseen, jonka mukaan näiden yhtiöiden sijoitetun pääoman tuotto on jopa yli 30 prosenttia kun se on pörssiosakkeissa yleensä 7 – 10 prosentin luokkaa.

Kustannusten ohella vuokralääkäreiden käyttö tuo muitakin ongelmia. Se on omiaan heikentämään väestövastuun toteutumista, vähentää mahdollisuuksia pitkäaikaisiin potilas-lääkäri-suhteisiin ja huonontaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittämisen edellytyksiä.

Päätösesityksen perustelujen mukaan lääkärivaje on kaupungin tehtävissä pienempi kuin kertaakaan vuoden 2000 jälkeen. On nurinkurista, että tässä tilanteessa halutaan muuttaa osa kaupungin lääkäripalveluista pysyvästi vuokrafirmojen bisnekseksi.

Perusteluihin on kirjattu myös lääkäritilannetta vaikeuttavia tekijöitä. Niitä ovat muun muassa liian suuri työrasitus, liian suuret vastuuväestöt ja byrokraattiset hallintotavat. Keikkalääkäreiden käyttö ei tuo mitään ratkaisua näihin ongelmiin. Toisaalta kaupungin velvoitteita mm. hoitotakuun toteuttamisessa ei voi rakentaa vuokrafirmojen varaan.

Keikkalääkäritoiminnan vakiinnuttamisen ja laajentamisen sijasta on syytä suuntautua kehittämään kaupungin työoloja paremmiksi. Se tarkoittaa ensinnäkin parempaa peruspalkkaa ja koko henkilöstölle tulevaa oikeudenmukaista kannustusta. Toiseksi on tärkeä turvata henkilöstön mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työyhteisöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Kolmanneksi tarvitaan lisää resursseja niin, että voidaan pienentää vastuuväestöjä ja ottaa paremmin huomioon alueiden erilaiset tilanteet. Myös koulutusmahdollisuuksien lisääminen edellyttää lisää vakinaista henkilöstöä, mutta myös panostamista kehittämiskeskusteluihin ja palvelujen kehittämistarpeisiin perustuvaan yksilölliseen koulutukseen.

SKP:n ja asukaslistan ryhmän mielestä Helsingin pitäisi luopua vuokrafirmojen käytöstä lääkäripalveluissa. Olemme kuitenkin valmiita tukemaan Vasemmistoliiton esitystä oikeudesta hoitaa lääkärisijaisuuksia vuokratyövoimalla vuodeksi ja entisin rajoituksin.

Samalla ehdotamme kahta pontta:
1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuoden 2007 loppuun mennessä perusteellisen arvion vuokralääkäritoiminnan kustannus- ja toiminnallisista vaikutuksista erityisesti kaupungin väestövastuisen perusterveydenhuollon kannalta.
2. Valtuusto edellyttää, että terveyskeskukselle valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa toimenpideohjelma työyhteisöjen, henkilöstön koulutusmahdollisuuksien ja työhyvinvoinnin kehittämisestä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »