Helsingin valtapuolueet valittavat viheralueiden suojelusta

27.2.2018

Helsingin kaupunki valittaa hallinto-oikeuden tuomiosta, jolla osa uudesta yleiskaavasta kumottiin lainvastaisena. Valituksella haetaan muutosta muun muassa ratkaisuun, jolla hallinto-oikeus tyrmäsi rakentamisen Keskuspuistoon, Vartiosaareen, Ramsinniemeen ja eräille muille viher- ja virkistysalueille. Kaupunki valittaa myös siitä, että suunnitelluista kaupunkibulevardeista neljä poistettiin yleiskaavasta.

Kokoomus, vihreät ja sosialidemokraatit olivat sopineet, että hallinto-oikeuden tuomiosta valittamista tai valittamatta jättämistä ei tuotu edes kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Muodollisesti asia jätettiin kaupunginlakimiehen hoidettavaksi, mutta tosiasiassa kyse oli kaupunginhallituksen kolmen suurimman ryhmän poliittisesta ratkaisusta.

Keskuspuiston puolesta toiminut kansalaisliike vetosi kaupunginhallituksen jäseniin ja valtuutettuihin, että kaupunki jättäisi valittamatta hallinto-oikeuden päätöksestä. Se muistutti hallinto-oikeudenkin todenneet, että Keskuspuiston, Vartiosaaren ja eräiden muiden viheralueiden merkitys vain kasvaa virkistysalueina, kun kaupungin väkiluku nousee.

Helsingin valtapuolueiden edustajat ovat väittäneet, että hallinto-oikeuden tuomio estää Helsingin kasvun ja kehityksen. Tosiasiassa se estää vain rakentamisen eräille tärkeille viher- ja virkistysalueille. Yleiskaavaan oli merkitty rakentamisalueita kaksi kertaa enemmän kuin kaavassa arvioitiin nopeankaan kasvun oloissa tarvittavan. Oikeuden kumoamilla alueilla oli tästä vain neljännes. Jäljelle jäi siis yhä puolet enemmän rakentamisalaa kuin enintään tarvitaan. Lisäksi viheralueita voidaan säästää vapauttamalla eräitä liikenneväyliin ja ratapihoihin varattuja maa-alueita rakentamiselle.

Kaupunkisuunnittelusta ja kaupunkiympäristöstä vastaavan apulaispormestari Anni Sinnemäen ja vihreiden rooli valittamisessa hallinto-oikeuteen on erityisen kyseenalainen. Vihreät ovat sanoneet puolustavansa Keskuspuistoa ja Vartiosaarta, mutta ajavat nyt valitusta, jotta näitä viher- ja virkistysalueita ei suojeltaisi rakentamiselta. Kun valtuusto äänesti yleiskaavasta, vihreät selittivät, että Keskuspuistoon esitettyä rakentamista ei voinut poistaa, koska se olisi voinut kaataa koko yleiskaavan. Nyt on entistäkin selvempää, että tällaista perustetta ei ole. Vihreätkin haluavat valituksella avata Keskuspuistoa rakentamiselle.

Hallinto-oikeuden päätös perustui varsin tiukasti maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiin. Siksi useat oikeusoppineet ovat arvioineet, että Helsingin mahdollisuudet menestyä valituksilla ovat heikot. Pikemminkin on perusteita sille, että Korkein hallinto-oikeus voi kumota myös Viikin peltojen ja Tuomarinkylän kaltaisille alueille yleiskaavassa osoitetun rakentamisen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »