Helsingin Veden toimitusjohtajan valinta

15.11.2006

Helsingin Veden toimitusjohtajan valinnan valmistelussa kaupunginjohtaja Pajunen on ottanut sellaisen roolin, johon valtuuston on mielestäni syytä puuttua.

Hän on ensinnäkin yrittänyt sivuuttaa teknisessä lautakunnassa normaalissa järjestyksessä tapahtuneen valmistelun, hakijoiden haastattelut ja asiantuntijoiden kuulemiset.

Toiseksi kaupunginjohtaja on sotkenut tähän asiaan pääkaupunkiseudun vesilaitosten yhdistämishankkeen. Tässä on näkynyt pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä koskevaa päätöksentekoa yleisemminkin vaivaava demokratiavaje.

Valtuusto ei ole ottanut kantaa vesilaitosten yhdistämisen puolesta. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiskokouksessa sovittiin vain asian selvittämisestä. Kaupunginjohtaja on vesilaitoksen toimitusjohtajan valinnan yhteydessä käyttäytynyt kuitenkin ikään kuin vesilaitosten yhdistäminen olisi jo päätetty ainakin periaatteessa.

Juuri tällainen valtuuston sivuuttaminen oli eräs syy siihen, että vastustin pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen hyväksymistä siinä muodossa kuin se tehtiin. Länsi-Sipoon pakkoliitosta koskevan esityksen osoittautuminen ilmaisen laittomaksi on toinen ajankohtainen esimerkki siitä, miten epädemokraattinen asioiden valmistelu aiheuttaa kaupungilla vahinkoa.

Mitä tulee vesilaitosten yhdistämiseen, niin sille ei ole mielestäni esitetty kestäviä perusteluja. Yhdistäminen toisi helsinkiläisten vesi- ja jätevesimaksuihin todennäköisesti ison korotuksen. Talousveden käyttömaksu on Helsingissä 0,61 euroa, kun se Espoossa ja Vantaalla on 1,04 euroa eli yli 70 prosenttia korkeampi. Myös jätevesimaksu on naapurikunnissa 20 – 30 % korkeampi.

Pääkaupunkiseudun vesilaitokset ovat nyt lautakuntien alaisia. Vesilaitosten yhdistäminen heikentäisi tätä ohjausta ja valvontaa. Jos yhdistäminen toteutettaisiin vielä osakeyhtiömuodossa, demokratia ja julkisuus kaventuisivat entisestään. Tallinnasta löytyy varoittava esimerkki siitä, miten yhtiöittäminen voi myös johtaa yksityistämiseen, josta on seurannut asukkaille vain ikävyyksiä.

Kannatan kaupunginhallituksen esitystä toimitusjohtajan valinnasta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »