Helsingin ympäristöraportista

11.9.2013

On hyvä, että valtuustolle raportoidaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Samoin, että eräissä asioissa on edetty. Haluan kiinnittää huomiota raportissa muutamaan asiaan.

Energiatuotannon päästöjen vähenemisen ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisen suhteellisen vaatimattomatkaan tavoitteet eivät tällä vauhdilla tule toteutumaan. Kaupungin johdon suhtautumista asiaan kuvaa se, että Helsingin Energian investointiohjelmaan liittyvä Hanasaaren voimalan uudistamisen ympäristövaikutusten arvion toimeksiannossa on lähtökohtana korvata vain 40 prosenttia kivihiilestä biomassalla.Näin sivuutetaan sekä ympäristön että kaupungin talouden kannalta edullisempi vaihtoehto, jossa Hanasaari siirtyy kokonaan tai lähes kokonaan biopolttoaineiden käyttöön.

Liikenteen puolella on pientä positiivista, mutta poikittaisen liikenteen osalta joukkoliikenteen osuus on edelleen surkean alhainen, alle viidesosa. Joukkoliikenteen kehittämistä onkin syytä käsitellä konkreettisemmin myös valtuustossa.

Ympäristöriskien osalta osallistuminen ydinvoimalahankkeisiin sivuutetaan raportissa kokonaan. Ydinvoimasta voidaan olla montaa mieltä, mutta kyllä ydinvoiman käyttöön ja rakentamiseen osallistuvan kaupungin pitää arvioida myös tähän liittyviä riskejä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »