Helsinki ei saa ajaa alas sosiaalista asuntotuotantoa

25.11.2005

Siirtyminen markkinaehtoisiin lainoihin Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa uhkaa johtaa siihen, että kaupunki irtaantuu asukasvalinnan sosiaalisista perusteista ja alkaa myydä esimerkiksi puutaloalueilta vuokra-asuntoja hyvätuloisille, varoittaa SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.

— Kaupungin asunto-ohjelman valmistelua koskevaa lähetekeskustelua varten kootussa lähes 300 sivun aineistoon ei sisälly mitään esityksiä asukasvalintojen sosiaalisista kriteereistä. Sen sijaan aineistossa korostetaan toistuvasti pyrkimystä vapautua valtion aravalainoihin liittyvistä tulorajojen, asukasvalinnan ja asuntojen jälleenmyynnin rajoituksista.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen johtaman asuntoasian rahoitustyöryhmän esityksissä korostuu selvästi pyrkimys valita asukkaita kaupungin vuokrataloihin muilla kuin sosiaalisilla perusteilla, myydä osa vuokra-asunnoista hyvätuloisille ja saada Helsinkiin lisää ns. parempia veronmaksajia.

Rahoitusasiain työryhmä esittää, että ”kaupungin itse järjestämä rahoitus luo mahdollisuudet sille, että rajoitusten päätytyttä kaupunki voi itse päättää asukasvalintakriteereistä. Tällöin voidaan mm. vuokralaisvalintojen ja mahdollisen myymisen avulla huolehtia väestörakenteen monipuolistamisesta ja turvata myös elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman asuntojen saanti”.

Esityksen liitteenä on rahoitusjohtaja Tapio Korhosen johtaman työryhmän suositus, jonka mukaan kaupungin oman vapaarahoitteisen vuokratuotannon aloittamisesta olisi ”hyötynä tulorajojen, asukasvalinnan ja jälleenmyynnin rajoitusten poistuminen”. Toisessa, kehittämispäällikkö Markus Härkösen johdolla tehdyssä liitteessä puolestaan esitetään, että ”aravavuokratalojen myymiselle on perusteita silloin, kun rakennuksen ominaisuuksien, esimerkiksi iän, vuoksi sen kunnossapito on niin kallista, ettei se enää sovellu vuokra-asumiseen, jossa asukkaiden valinnassa noudatetaan tulorajoja ja vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella rakennetut puutalokohteet”.

— Mahdollisuudesta saada yksityisiltä markkinoilta nykyisin valtion aravalainoja edullisempia ja pidempiaikaisia lainoja ei saa tehdä veruketta, jolla kaupunki irtaantuu asukasvalinnan sosiaalisista perusteista ja alkaa myydä esimerkiksi puutalo-alueilta vuokra-asuntoja hyvätuloisille, Yrjö Hakanen korostaa.

— Sosiaalisen asuntotuotannon alasajon sijasta on syytä selvittää kunta- ja asuntoministeri Hannes Mannisen lupaukset korjata aravalainojen tulorajoja Helsingissä ja mahdollisuudet ottaa huomioon Helsingin korkeampi kustannustaso rakentamisessa ja peruskorjaamisessa. Kaupungilla on myös omia mahdollisuuksia hillitä asumisen kustannuksia esimerkiksi kohtuullistamalla vuokrataloiltaan perimiään tonttivuokria ja tertiäärilainoja sekä lopettamalla kaupungin omistamien asuntotonttien myyminen yksityisille gryndereille, toteaa SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »