Helsinki ja TTIP-neuvottelut

25.11.2015

Helsinki ja TTIP-neuvottelut

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä neuvoteltavasta TTIP-sopimuksesta on erilaisia mielipiteitä. Mutta näin kritiikitöntä, täysin yksipuolista kannanottoa en muista nähneeni edes innokkaimmilta sopimuksen kannattajilta. Tässähän kiistetään kokonaan neuvotteluihin liittyvät ristiriidat, ongelmat ja uhkat.

Kaupunginhallituksen vastauksessa puolletaan TTIP-sopimusta ennen muuta sen tuomilla taloudellisilla eduilla. Kuitenkin jopa EU-komission tilaama arvio päätyi siihen, että sopimus tuo vain puolen promillen luokkaa olevan lisäyksen talouskasvuun vuodessa, jos markkinat toimivat häiriöttä ja ilman laajaa työttömyyttä. Toisissa arvioissa taloudelliset vaikutukset on arvioitu Suomelle ja EU-maille kielteisiksi.

TTIP-sopimukseen esitettyyn investointisuojaan ja riitojenratkaisumenetelmään liittyy edelleen ongelmia. Myös EU-komission uusi malli antaa suuryhtiöille mahdollisuuden asettaa kyseenalaiseksi niiden oikeuksia rajoittavaa lainsäädäntöä ja haastaa valtiot korvauksiin.

Aloitevastauksessa kiistetään kokonaan ongelmat USA:n ja EU:n erilaisten standardien harmonisoimisessa. Sopimukseen on tulossa myös ns. sääntely-yhteistyö, jolla sopimuksen kiistanalaisimpia kohtia muun muassa julkisia palveluja, ympäristöä ja rahoitusmarkkinoita koskevista normeista voidaan siirtää sovittavaksi demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella, salaisissa kauppaneuvotteluissa.

Ihmettelen myös aloitevastauksen loppua, jonka mukaan Helsingillä ei ole vastuuta asiassa eikä juuri mitään vaikutusmahdollisuuksia, koska kyse on EU-tason sopimuksesta. Miten tällainen asenne sopii valtuuston hyväksymään globaalivastuun strategiaan?

Saksassa, Ranskassa, Britanniassa ja monissa muissa maissa erittäin suuri määrä kaupunkeja on asettunut voimakkaasti vastustamaan TTIP-sopimusta, samoin palvelukauppaa koskevaa TISA-sopimusta ja muita vastaavia sopimuksia. Suomessa kunnilla on näitä maita vahvempi itsehallinnollinen asema. Helsingillä on oikeus antaa lausuntoja valtioneuvostolle, vahva asema Kuntaliitossa ja paikka myös kuntien kansainvälisessä yhteistyössä. Näitä mahdollisuuksia on syytä käyttää julkisten palvelujen ja demokratian puolustamiseksi.

Esitän, että valtuusto palauttaa vastauksen uudelleen valmisteltavaksi. Tätä on muun muassa JHL:n yhteisjärjestö esittänyt vetoomuksessaan valtuustolle.

(Valtuuston enemmistö torjui palautuksen ja hyväksyi kritiikittä TTIP-neuvotteluja tukevan vastauksen äänin 46 – 32, tyhjää 3.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »