Heltechin resurssit ja tilat

15.11.2006

 

Liikennealan ammattioppilaitoksen yhdistäminen Helsingin tekniikan alan oppilaitokseen on periaatteessa kannatettava hanke. Olisi kuitenkin hyvä kuulla tarkemmin hankkeen ajoituksesta, kun opetusvirastossa on samaan aikaan käsittelyssä konsulttiselvitys, jossa esitetään Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen jakamista kahtia.

Kilpailuttamisen edellytysten vahvistaminen tuntuu tässä yhteydessä vähän erikoiselta perustelulta, kun Liikennealan ammattioppilaitos on tällä hetkellä ainoa Helsingissä sijaitseva aikuisille tarkoitettu liikennealan koulutusta antava oppilaitos.

Asiaan liittyy myös oppilaitoksen resursseja koskevia ongelmia.

Opettajien vakansseja on liian vähän. Lisäksi on vaikeuksia saada päteviä. Näitä ongelmia ei ainakaan helpota se, että valtuusto ei suostunut hyväksymään kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden poistamiseen lisämäärärahaa.

Heltechillä ei ole osoittaa liikennealan ammattioppilaitokselle opetustiloja. Haagan tiloissa tarvitaan pikaista peruskorjausta. Lisäksi konsulttitoimiston mukaan Heltechillä on liian vähän tilaa noin 650 opiskelijapaikan verran. Myöskään opetusvirastolla ei ole tarjota asianmukaisia tiloja.

Esitänkin hyväksyttäväksi seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiirehtii tekniikan ja liikenne-alan alan ammatillisen koulutuksen tarvitsemien lisätilojen saamista esimerkiksi rakentamalla logistiikka-alaa varten opetustilat Itä-Helsinkiin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »