Hitas-sääntelystä ei pidä luopua

18.3.2009


Hitas-sääntelystä ei pidä luopua

Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kallis hinta ja
kohtuuhintaisten asuntojen puute. Kaupunginhallituksen enemmistön esitys
Hitas-asuntojen vapauttamisesta hintarajoituksista 20–30 vuoden kuluessa vain
pahentaisi tätä ongelmaa.

Hitas-järjestelmää on kritisoitu siitä, että huoneistojen
laskennalliset enimmäishinnat vaihtelevat eri osissa kaupunkia ja jopa samalla
alueella.

Osa näistä ongelmista johtuu asuntojen hintakehityksen
eroista kaupungin eri alueilla. Tämä ei ole kuitenkaan vain Hitas-asuntoja
koskeva ominaispiirre. Asunnon sijainti vaikuttaa yleensäkin kysyntään ja
hintaan. Tätä erilaisuutta ei poisteta eikä vähennetä sillä, että
Hitas-asuntojen hintasääntely puretaan. Eikä Hitas-järjestelmän tarkoituksena
olekaan taata asunnon ostajalle mahdollisuutta hyötyä asuntojen ja tonttien
spekulatiivisesta arvonnoususta.

Hitas-asuntojen hintojen vaihteluun liittyy kuitenkin myös
sellaisia ongelmia, joihin on perustellusti haluttu korjausta. Tämä koskee
lähinnä huippusuhdanteissa valmistuneiden asuntojen laskennallisia hintoja ja
asuntojen remonttien huomioon ottamista.

Esimerkiksi 1980- ja 90-lukujen vaihteessa valmistuneiden
Hitas-asuntojen jälleenmyyntihinta ei ole noussut suhteellisesti yhtä paljon
kuin muissa Hitas-kohteissa. Tähän ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisuja
Hitas-järjestelmästä luopumatta – tarkistamalla huippusuhdanteessa
valmistuneiden asuntojen laskennallisia hintoja.

Kiinteistövirasto on kysellyt Hitas-yhtiöiltä haluaisivatko
ne sääntelyn purkamista eli enemmän rahaa asuntojen myynnistä. Tämä esimerkki
herättää kysymyksen, aiotaanko vastaavaa menetelmää soveltaa muissakin
asioissa. Ratkaistaanko esimerkiksi valmisteilla olevat tonttivuokrien
korotukset kysymällä taloyhtiöiltä haluavatko he kalliimmat vai halvemmat
vuokrat?

Talous- ja suunnittelukeskus perustelee lausunnossaan
Hitas-asuntojen vapauttamista sääntelystä sillä, että yksityisillä urakoitsijoilla
ei ole kiinnostusta rakentaa pienempikatteisia Hitas-asuntoja. Eli toisin
sanoen, Hitas-sääntelyn purkamisella halutaan turvata yksityisille yrityksille
paremmat voitot. Lausunto kuvaa varmaankin taloushallinnossa vallitsevaa
markkina-ajattelua. Kunnan tehtäviin yksityisten yritysten voittojen
kasvattamisen ei kuitenkaan pitäisi kuulua. Yksityisten rakennusliikkeiden
haluttomuus rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja on sen sijaan tärkeä perustelu
sille, että kaupungille on syytä perustaa asuntorakentamisen yksikkö.

Asuntolautakunta on perustellusti huolissaan siitä, että nyt
ollaan luopumassa Hitas-järjestelmän tavoitteesta turvata kohtuuhintaisten
asuntojen saatavuus. Kaupunginhallituksen esitys johtaa Hitas-asuntokannan
vähenemiseen ja asumisen hintojen nousun voimistumiseen.

Kannatan esityksen palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi
niin, että laskennallisten hintojen määrittelyyn eräissä tapauksissa liittyviä
ongelmia korjataan luopumatta Hitas-järjestelmästä ja kohtuuhintaisen asumisen perustavoitteesta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »