HKL:n yhtiöittämisen perustelut virheellisiä

27.7.2021
Ylen tietojen mukaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen yhtiöittämisesitys on tulossa HKL:n johtokuntaan 11. elokuuta. Yhtiöittämistä perustellaan harhaanjohtavasti väitteillä, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua.
Toisin kuin HKL:n nykyisen hallituksen puheenjohtaja Laura Rissanen (kok) väittää, seudullinen raitio- ja metroliikenne ei edellytä yhtiöittämistä. HKL voi toimia myös seudullisesti – ja toimiikin jo siten vastatessaan länsimetron liikennoinnistä Helsingin ja Espoon alueella. Jos halutaan perustaa seudullinen toimija, se voi kuntalain mukaan olla myös useamman kunnan muodostama kuntayhtymä, kuntayhtymän liikelaitos tai liikelaitoskuntayhtymä.
Oma lukunsa on yhtiöittämiseen liittyvä aikomus pirstoa HKL useampaan yhtiöön, päätöksenteon julkisuuden kaventuminen yhtiöittämisen seurauksena ja mahdollinen työntekijöiden aseman heikentyminen muun muassa työehtoshoppailun seurauksena.
Myös Rissasen toinen peruste yhtiön tuomista eduista yhtiön ja investointien rahoittamisessa on vähintäänkin kyseenalainen. Kunnat ja niiden liikelaitokset saavat lainoitusta edellisin ehdoin eikä yhtiöittäminen tuo tähän ainakaan lisäetuja. Helsingin bussiliikenteen yhtiöittämisen onnettomien seurausten ja myös kansainvälisten kokemusten perusteella yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen voi pikemminkin vaikeuttaa rahoitusta.
HKL:n yhtiöittäminen on lisäksi hajottamassa kokonaisuuden, jossa kaupunki ja HKL voivat ohjata saman organisaation puitteissa raitio- ja metroliikennettä, kalustohankintoja, varikkoja, henkilöstön koulutusta ja ympäristöratkaisuja. Samalla hämärtyisi ja katoaisi kokonaisvastuu. Ja vieläpä tilanteessa, jossa naapurikuntien osallistuminen hankkeeseen on epävarmaa ja toteutuessaankin vaatimatonta verrattuna siihen kokonaisuuteen, jonka HKL nyt muodostaa.
Jopa yhtiöittämisen perusteluksi tilattu konsulttiyhtiö BDO:n selvitys nosti 2019 esille sen, että esitetty yhtiöittäminen heikentää nykyisiä synergiaetuja ja tuo hyötyä oikeastaan vain siinä tapauksessa, että raitio- ja metroliikenne kilpailutetaan. Metro- ja ratikkaliikenteen kaltaisen ns. luonnollisen monopolin kilpailuttamiseen mikään laki tai EU-direktiivi ei kuitenkaan velvoita – ja kansainväliset kokemukset varoittavat siitä. Siitä, kilpailuttaako Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä raitio- ja metroliikennettä, päättävät samojen puolueiden edustajat, joiden edustajat istuvat HKL:n hallituksessa.
HKL:n työntekijät ovat ottaneet hyvin perustellusti kantaa yhtiöittämistä vastaan ja olleet aktiivisia liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä. Elokuun alussa aloittavan kaupunginvaltuuston ja sen valitseman HKL:n uuden hallituksen onkin syytä haudata yhtiöittämisesitys ja kehittää raitio- ja metroliikennettä kunnallisena liikelaitostoimintana.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »