Hoitotakuusta kyselytunnilla

27.9.2006

Valtuutettu Pajamäen kysymys lasten psykiatrian jonoista osoittaa, että hoitotakuun seuranta vaatii kiireellisiä toimia. Lasten ja nuorten ongelmien lisääntyminen liittyy myös moniin muihin tekijöihin, kuten kouluterveydenhuollon resurssien vähyyteen.

Mielenterveyspalvelujen ohella hoitotakuun toteutumisessa on suuria puutteita muun muassa hammashoidossa. Useissa HUS:n yksiköissä on vieläkin ylipitkiä potilasjonoja. Terveyslautakunnalle esitettyjen tietojen mukaan kaikkiaan yli 6 000 helsinkiläistä on jonottanut kiireetöntä hoito yli lain mukaisen kuuden kuukauden enimmäisajan ja pisimmillään voi joutua jonottamaan 11,5 kuukautta.

Valtuutettu Olli Salin on esittänyt hoitotakuun toteutumisen reaaliaikaisen seurannan järjestämistä. Valtuustolle pitäisikin esittää säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain tiedot jonotilanteista.

Hoitotakuu on kunnalle säädetty velvoite. Sitä ei voi turvata yksityisillä ostopalveluilla. Ensi vuoden talousarvioon onkin syytä varata raamissa esitettyä enemmän varoja ja vakansseja hoitotakuun toteutumisen turvaamiseksi. On panostettava kaupungin omiin palveluihin eikä MedOnen kaltaisiin yksityistä bisnestä tekeviin firmoihin.

Rahasta tämän asian kuntoon saaminen ei ole kiinni. Siitä kertoo talouden ja toiminnan seurantaraportin tulosennuste, jonka mukaan kaupungin virastot, laitokset ja liikelaitokset tekevät tänä vuonna yhteensä 290 miljoonan euron ylijäämän.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »