Hylkäysesitys lainan myöntämisestä Helsingin Golfklubille

30.1.2008

Hylkäysesitys lainan myöntämisestä Helsingin golfklubille

 

Ymmärrän sen, että golfin harrastajat haluavat hyvät tilat
kentälleen. Hyväksyn senkin, että kaupunki huolehtii vuokrasopimuksen nojalla
sille kuuluvasta osuudesta kustannusten kattamisessa. Esitykseen lainan
myöntämisestä Helsingin Golfklubille liittyy kuitenkin sellaisia
periaatteellisia ongelmia, joiden takia en voi kannattaa ehdotusta. 

Helsingin Golfklubin vuokrasopimus päättyy 31.12.2009. Tämän
ehdotuksen mukaan sille on tarkoitus myöntää laina kahdeksan vuoden
takaisinmaksuajalla. Vakuudeksi esitetään vuokraoikeutta. Siis sitä samaa
vuokraoikeutta, joka päättyy ensi vuoden lopussa ja jonka jatkamisesta ja sen
ehdoista on valtuustossa erilaisia mielipiteitä.

Kaupunginhallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että
liikuntatoimen ja yhdistyksen edustajilla on tarkoitus tehdä uusi pitkäaikainen
sopimus. Sitä ei kuitenkaan ole vielä olemassa. Kun muistetaan, että
julkisuudessa on esitetty kritiikkiä nykyiseenkin vuokrasopimukseen liittyen, pitäisi tällä kertaa olla
tarkkana myös muotoseikoista. 

Toinen ongelma koskee mahdollisen uuden vuokrasopimuksen
valmistelua. Tässä on kyse golfin harrastuksen kannalta harvinaisesta kentästä,
joka sijaitsee Helsingin sisällä. Ja toisaalta suljetusta klubista, jonka
tarkoituksena on tämän esityksenkin mukaan huolehtia vain jäsentensä
golfurheilun mahdollisuuksista. Eikö Talin kartanon arvokkaiden alueiden pitäisi
olla periaatteessa muidenkin käytettävissä?

Entä miksei tätä vuokrasopimusta kilpailuteta, jos alueen
käyttöä aiotaan jatkaa golfkenttänä? Olen varma, että nyt hyvin edullisesti
vuokratulle kentälle löytyy monia vuokralaisia, jotka ovat valmiita maksamaan
paljon korkeampaa vuokraa. Jos tässä esityksessä on nyt kyse siitä, että
valtuuston halutaan samalla sitoutuvan jatkamaan vuokrasopimusta, miksei siitä
ole valmisteltu tänne ensiksi asianmukaista ehdotusta? 

Kolmas kysymys on vielä se, onko kaupungin syytä lainoittaa
varakkaan golfklubin toiminnan kehittämistä markkinaehtoisia lainoja
edullisemmin ehdoin, vain peruskoron suuruisella korolla? Kaupunki korostaa
monissa muissa yhteyksissä markkinaehtoisia toimintamalleja. Miksi se ei koske
Helsingin Golfklubia? Miksi tiukka menokuri koskee lasten liikuntaharrastusta,
nuorisotiloja, sosiaalitointa, mutta ei golfklubia?

Näillä perusteilla esitän, että kaupunginvaltuusto päättää hylätä esityksen 200 000 euron lainan
myöntämisestä Helsingin Golfklubi ry:lle.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »