Jo riittää Kataisen hallitusta!

27.2.2013

Taloustieteen Nobelilla palkittu Paul Krugman,
Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö, Aalto-yliopiston
professorina nykyisin toimiva Sixten Korkman, Palkansaajien
tutkimuslaitos, Euroopan vasemmisto…. EU-komission ja euromaiden hallitusten
harjoittama leikkauspolitiikkaa arvostellaan yhä laajemmin. Tutkimus toisensa
jälkeen osoittaa leikkauspolitiikan vain pahentaneen taantumaa ja valtioiden
velkaantumista.

Suomessa on sama kokemus jo 90-luvun laman hoitamisesta. Julkisten
menojen leikkaamisella syvennettiin lamaa ja heikennettiin perusturvaa juuri
kun sen tarve kasvoi. Näiden virheiden laskuja maksetaan vieläkin muun muassa
lapsiperheiden ongelmina ja pitkäaikaistyöttömyytenä.

Kolmen A:n virhe ja vääryys

Mutta mitä tekee Jyrki Kataisen kuuden puolueen
hallitus? Vaikka Suomen talous on hyvää kolmen A:n luokkaa ja valtiontalouden
alijäämä pienenee, valmistelee hallitus lisää menoleikkauksia ja verojen
korotuksia.

Esitetyt menoleikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat
raskaimmin pieni- ja keskituloisiin. Sen sijaan yrityksille aiotaan antaa lisää
verohelpotuksia.

Hallitus on jo tähän mennessä päättänyt leikata kuntien
valtionosuuksia ja yhteisövero-osuuksia yhteensä yli miljardilla eurolla
vuodessa. Se on kiristänyt lähes miljardilla eurolla välillisiä veroja ja niitä maksavat
köyhimmätkin, jotka eivät muuten joutuisi verolle.

Todellinen ongelma on työpaikkavaje

Taloustieteen professori Matti Tuomala on korostanut,
että ”Suomen suurimpia talousongelmia eivät ole budjettivaje ja kestävyysvaje
vaan työpaikkavaje” (Demari 26.2.). Hallitus on pahentanut sitä
leikkaamalla kotitalouksien ostovoimaa ja julkista kysyntää. Korostamalla
yksipuolisesti valtion velan vähentämistä hallitus on sulkenut silmänsä sosiaalisilta
ongelmilta ja julkisen sektorin merkitykseltä koko kansataloudelle.

Sen sijaan, että loisi työpaikkoja valtion yritystoiminnalla
esimerkiksi ympäristöteknologian, telakkateollisuuden tai uusilla metsäteollisuuden
aloilla, hallitus jatkaa julkisen sektorin karsimista ja yksityistämistä.
Suurkunta- ja sote-hankkeista on tulossa laaja ulkoistamis- ja
yksityistämisohjelma. Nuorille on luvattu yhteiskuntatakuu, mutta niin valtio,
kunnat kuin yritykset vähentävät työpaikkoja.

EU:n talouskurisopimuksilla Kataisen hallitus on sitonut
myös tulevien hallitusten kädet julkisen sektorin leikkaamiseen ja
yksityistämiseen.

Kaikki nämä ratkaisut on hallituksessa tehty yksimielisesti.
Kokoomus vie eivätkä SDP, Vasemmistoliitto ja vihreät edes esitä suunnan muuttamista.

Vastarintaa ja vaihtoehtoja

On korkea aika irtaantua tuhoisasta leikkauspolitiikasta.
Pankkien ja suurfirmojen sijasta on tuettava vaikeuksissa olevia ihmisiä.
Tärkeintä ei ole julkisen velan poistaminen vaan lopettaa suurtyöttömyys,
työelämän kasvava epävarmuus, julkisten palvelujen rapautuminen ja lisääntyvä
köyhyys. Tarvitaan kunnollinen minimipalkka ja perusturva.

On murrettava riippuvuus rahoitusmarkkinoiden vallasta.
On luotava julkinen demokraattisesti hallittu pankkisektori. Rahalla keinottelun
sijasta on panostettava työhön, jolla luodaan hyvinvointia. Työn ja pääoman
välistä tulonjakoa on muutettava nostamalla palkkoja ja kiristämällä
pääomaverotusta. On hylättävä eläkeiän nostaminen ja lyhennettävä työaikaa.
Näin voidaan parantaa sekä työssä jaksamista että työllisyyttä.

On torjuttava suurkuntahanke ja lähipalvelujen alasajo.
Palvelujen keskittäminen ei ratkaise kuntien rahoitusongelmia, sillä vain lisätään
eriarvoisuutta ja yksityisiä markkinoita. Kuntien palveluihin saadaan jopa
kaksi miljardia euroa lopettamalla ”kuntaveroparatiisit” eli pääomatuloja
verovapaus kunnallisverotuksessa. Nostamalla pääomaverotus EU-maiden
keskitasolle, valtio ja kunnat saisivat neljä miljardia lisää tuloja.

On aika nousta vaatimaan suunnan muuttamista ja
todellista demokratiaa
. Suomeen tarvitaan oikeistoa, suurpääomaa, EU:ta,
Natoa ja rasismia vastaan taisteleva vasemmistolaisten ja punavihreiden
ihmisten, liikkeiden ja puolueiden yhteisrintama.

 

(Julkaistu Tiedonantaja-lehdessä 1.3.2013)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »