Johtosäännöllä ei pidä keskittää valtaa pieneen piiriin

8.12.2010

Tällä johtosääntöjen
muutosehdotuksella aiotaan siirtää entistä enemmän päätösvaltaa
kaupunginvaltuustolta hallitukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja
kiinteistölautakunnalle.

Kaupunginhallitus saa esityksen
mukaan valtuudet päättää 10 miljoonaan euroon asti kaikista hankkeista,
omaisuuden ostamisesta ja myymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi
tänään listalla olevat Salmisaaren Technopoliksen noin 8 miljoonan liiketontit
voitaisiin myydä ohi valtuuston. Kaupunginhallitukselle esitetään valtuudet
päättää myös liikennehankkeista 10 miljoonaan euroon asti.

Näitä 10 miljoonaan yltäviä
valtuuksia hankkeisiin ja kaupungin omaisuuden myymiseen voi verrata
talousarvion noudattamisohjeisiin. Niissä edellytetään kaikkien olennaisten
muutosten tuomista valtuuston päätettäväksi ja näitä muutoksia seurataan
tuhansien eurojen tarkkuudella.

Mielestäni ei ole myöskään kyse
mistään vähäisestä asiasta, kun kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetään
oikeutta lisätä 10 prosentilla rakennusoikeutta ja yhdellä kerroksella
kerroslukua siitä, mitä valtuusto on asemakaavassa päättänyt. Tämä heikentäisi
asemakaavan ja valtuuston päätöksenteon merkitystä. Se, että jossain muissa
kunnissa voidaan kaavoista päättää pienellä porukalla, ei ole mikään perustelu
vahvistaa pienen piirin Hyvä veli –päätöksentekoa Helsingissä.

Ohjesääntöihin esitetään myös
eräitä pienempiä ja osin teknisiä muutoksia, joita ei ole syytä vastustaa.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä
esittää, että valtuusto hylkää:

        
kaupunginhallituksen johtosäännön 7 § ja 8 § esitetyt
muutokset

        
kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntöön esitetyt uudet
kohdat 2 ja 4.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »