Joukkoliikenteen lippujen hinnat valtuustoon

3.2.2010

Joukkoliikenteen lippujen hinnat valtuustoon ennen HSL:n päätöstä

Tämä HKL:n johtosäännön muutos liittyy siis joukkoliikenteen järjestämisen siirtämiseen ylikunnallisen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän hoidettavaksi. Samalla kun HKL:n rooli on supistunut, on päätöksenteko muun muassa joukkoliikenteen lippujen hinnoista siirtynyt pois kaupunginvaltuustolta. Tämä on eräs esimerkki siitä, miten tilaaja-tuottaja-malli kaventaa demokratiaa.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä valmistelee parhaillaan uutta lippujärjestelmää ja uusia hintoja. Esillä on malli, joka nostaa helsinkiläisten lippujen hintoja ja luo Helsingin sisälle erihintaiset tariffit. Itäisessä ja pohjoisessa Helsingissä asuvat joutuisivat maksamaan muita enemmän liikkuessaan Helsingin sisällä.

Vaikka päätösvalta asiassa on siirretty kuntayhtymälle, on valtuustolla periaatteessa edelleen mahdollisuus ohjata kaupungin edustajia kuntayhtymässä.

Ehdotan seuraavan ponnen: Vahvistaessaan HKL-liikelaitoksen johtosäännön valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymässä päätettäväksi tulevat esitykset joukkoliikenteen tariffeista ennakolta kaupunginvaltuuston tietoon.

(Valtuusto hylkäsi ponnen äänin 34 – 2 – 49)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »