Joukkoliikenteen lippujen hinnat valtuustoon

2.6.2010

 

Tämä ehdotus johtosäännön muuttamisesta kirjaa eräitä jo tapahtuneista organisaatioiden muutoksista johtuvia asioita. Muutosesityksiin ei liity kuitenkaan mitään pohdintaa siitä, miten turvataan valtuuston, lautakuntien ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet organisaatioiden muuttuessa.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän aikomus nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja on ajankohtainen esimerkki siitä, miten organisaatiomuutoksella on kavennettu valtuuston päätösvaltaa strategiaohjelmassa keskeiseksi asetettuun joukkoliikenteen kehittämiseen ja budjetissa reilusti yli sadan miljoonan luokkaa olevan tariffituen käyttöön. Samalla tavalla on käynyt vesilaitosten yhdistämisessä, jonka seurauksena helsinkiläisten maksut nousevat muita enemmän.

Esimerkiksi joukkoliikenteen kuntayhtymän perustamisen ei kuitenkaan tarvitse merkitä sitä, että valtuusto luovuttaa päätösvallan näissä asioissa kokonaan HSL:n hallitukselle ja virkamiehille. Valtuusto voi edellyttää, että sille esitellään HSL:n lippujen hintoja koskevat suunnitelmat ennen seuraavan vuoden budjetin ja tariffituen käsittelyä. Näin valtuusto voi halutessaan vaikuttaa lippujen hintoihin.

Ehdotankin, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen:
Hyväksyessään kaupunginhallituksen johtosäännön muutoksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus informoi Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän lippujen hintoja koskevista suunnitelmista ennen kaupungin kunkin vuoden budjetin ja tariffituen päättämistä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »