Julkisuuslain mukainen tietopyyntö Helsingin budjettiesityksestä

27.10.2021

Olen tänään aamulla tehnyt Helsingin talousarvion virkamiesesityksestä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön kaupungin kansliapäällikölle, pormestarille ja kirjaamoon.

Lain mukaan viranomaiset laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei sen salaamiselle ole laissa säädettyjä perusteita. Talousarvioesityksen salaamiselle ei ole lainmukaisia perusteita.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kannalta on välttämätöntä, että virkamiesesitys julkistetaan viivyttelemättä ja ennen kuin kaupunginhallitus tai sen enemmistö (ja siten valtuustoryhmien enemmistö) sopii budjettiesityksestä valtuustolle. Tätä edellyttävät myös kaupungin päätökset hallinnon avoimuudesta ja asukkaiden osallisuudesta.

Aikaisemmin talousarvioesitys on julkaistu muutama viikko ennen kuin kaupunginhallitus on päättänyt esityksestä valtuustolle. Näin asukkailla ja järjestöillä on ollut mahdollisuus esittää siihen kommentteja ja muutoksia ennen kuin kaupunginhallituksen poliittiset ryhmät ovat esityksestä sopineet.

Virkamiesesityksen salaaminen on törkeä yritys estää asukkaita vaikuttamasta budjettiin. Ilmeisesti tämän menettelytavan siunannut pormestaristo ei halua, että julkinen kritiikki pääsee vaikuttamaan niin kuin esimerkiksi viime vuonna, kun esitetyistä koulutusleikkauksista osa torjuttiin. Alla tietopyyntö kokonaisuudessaan.

 

Tietopyyntö

Pormestari Juhana Vartiainen

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna

 

Arvoisat vastaanottajat,

Tiedustelin perjantaina 22.10.2021 pormestarin talousarvioesitystä, joka kaupungin nettisivuilla olleen tiedon mukaan piti esitellä kaupunginhallituksella ja tulla julkiseksi 21.10. Minulle vastattiin pormestarin esikunnasta, että ”pormestarilta ei tule omaa julkista pohjaa”.

Helsingin Sanomien (27.10.2021) mukaan pormestari ”ei aio tuoda budjettiehdotusta lainkaan julkisuuteen”. ” Vartiaisen kabinetin mukaan neuvotteluja käydään virkamiesesityksen pohjalta.”

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuna tietopyyntönä esitän, että minulle toimitetaan em. virkamiesesitys, joka on esitetty kaupunginhallituksen budjettineuvotteluihin ja jonka pohjalta kaupunginhallituksessa tehdään ehdotusta valtuustolle.

Talousarviolla on poikkeuksellisen suuri merkitys helsinkiläisille ja virkamiesten valmisteleman budjettiesityksen tulee olla julkinen. Lain mukaan viranomaiset laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei sen salaamiselle ole laissa säädettyjä perusteita. Talousarvioesityksen salaamiselle ei ole lainmukaisia perusteita.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kannalta on välttämätöntä, että virkamiesesitys julkistetaan viivyttelemättä ja ennen kuin kaupunginhallitus tai sen enemmistö (ja siten valtuustoryhmien enemmistö) sopii budjettiesityksestä valtuustolle. Tätä edellyttävät myös kaupungin päätökset hallinnon avoimuudesta ja asukkaiden osallisuudesta.

Koska kaupunginhallituksen on tarkoitus päättää virkamiesesityksen pohjalta talousarvioehdotusta valtuustolle jo ensi viikolla, pyydän toimittamaan virkamiesesityksen minulle jo tänään. Tämä sama pyyntö koskee myös sitä, jos kyse on pormestarin esityksestä. Samalla katson, että se tulee myös julkistaa kunnan asukkaille ja tiedotusvälineille.

Kohteliaimmin

Yrjö Hakanen

Toimittaja, SKP:n Helsingin piirin puheenjohtaja

Viittteet:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008357564.html

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »